fredag den 21. juni 2013

Gransanger fra Spanien til Gedser

Jeg har netop modtaget en sjov genmelding på en gransanger, som jeg aflæste på Gedser Odde den 04-04-2011 kl. 06.30. - Jeg husker at den hang i H2 lige foran stationen.

Gransangeren havde spansk ring og var blevet mærket den 19-02-2011 i Ciudad Real-området 2081km sydvest 44 dage tidligere.
  
I følge dansk trækfugle-atlas findes der kun 5 øvrige genmeldinger af spansk mærkede gransangere, genfundet i Danmark.
  

Gfu blog v./Rune Skjold Tjørnløv

Ingen kommentarer: