søndag den 4. januar 2015

Januar – fuglene i Gedser

Januar – hvad kan fugle- og øvrige naturfolk forvente at se i Gedser?

Det er ikke let at spå. Vi venter med længsel på mere sol og januar er for mange blot en overgangsmåned der skal ”overstås”  hurtigt. Er januar mest grøn og med plus grader så kan der være meget at se på:

På havet omkring Gedser er ederfugl, sortand, stor skallesluger, toppet skallesluger, og gråand talrige samt de mest almindelige måge arter. Med tålmodighed og teleskop ses også havlit (de kommer først ind til kysten omkring primo-medio marts), og de to små arter af lommer.

Ved lystbådehaven ses ofte stor skallesluger, troldand, bjergand, blishøne, og taffeland samt skarv. Og en gang i mellem er der også en enkelt skærpiber eller engpiber og på de store sten skal man være heldig hvis der raster en sortgrå ryle.

I færgehavnen ses ederfugl, skarv og tit også lille lappedykker samt de mest almindelig måge arter. Men vær på vagt det er måske netop her den sjældne måge holder til.

På de fugtige enge er der mulighed for engpiber, kragefugle og måske stær.

Markerne: hvis der er lidt grønt at hente for Gæssene kan der ses, bramgås, blisgås, sædgås, samt grågås måske enkelte kortnæbbet gæs. Ofte har vi også både knopsvane samt sangsvane med måske enkelte Canadagæs. Har december været mild så måske også viber og stære på markerne.

I luftrummet over og omkring Gedser er der garanti for havørn dagligt samt formentlig både musvåge, fjeldvåge og ofte også tårnfalk og vandrefalk (tiest Rødsand-Kroghage-Agerlandet).

Gedser by og dens haver: ud over de helt almindelig arter (de to arter af spurve, to arter af mejser, grønirisk, kernebider, solsort mv.) er der i en grøn varm januar også: jernspurv og stære.

Er januar hvid af sne og med frost så kan der være svære at finde mange arter men ofte vil der være en anden sammensætning og arterne skifter plads: Svanerne er da ofte til havs og ses og høres ud for Rødsand. Gæssene har ofte forladt Gedser når januar er sneklædt og med frost. Og nogle af ænderne rykker ind i havnen.


I haver og hegn kan der nu være andre arter så som sjagger, vindrossel og silkehale krydret med jernspurv, og måske gulspurv og stær i de haver hvor der fodres hver dag og med flere varianter af foder.

Mvh, Hans Lind, Gert J. Jeppesen og Louis A. Hansen

(Alle arter der er set i Gedser i alle årene - og som er indtastet i Dof-basen kan ses her - "tryk på mig"

Ingen kommentarer: