torsdag den 16. april 2015

Hvornår er der sort glente i Gedser?

Sort glente er blevet langt mere talrig i den nordlige del af Europa – hvorvidt dette skyldes en bestandsforøgelse med tilhørende spredning eller en flugt fra sydligere egne er vidst ikke belyst helt.
I Gedser ses flere og flere individer dels som en følge af den stærkt øget ornitologiske aktivitet men også som følge af at flere individer kommer forbi Gedser.

Sort glente (Black kite) Copyright © Louis A. Hansen

Copyright © Louis A. Hansen


Skal du have maximum ud af dine besøg i Gedser er dof basen og vejr meldinger de mest sikre kilder.
Her en lille oversigt over de indrapporterede sorte glenter i Gedser (der er mindst 50 andre individer der ikke er indskrevet!).


Vær at notere at der flere gange er set over fem individer pr. dag og mindst tre gange set otte eller derover. Men husk at nedstående tal er en sum på datoen fra alle år!En forsigtig konklusion er at der er sort glente garanti fra ultimo april til primo juni i Gedser.
Om efteråret er der stort set sort glente garenti (men færre individer pr. dag) fra ultimo august til omkring primo oktober.


Louis A. Hansen/Gedser Fuglestation
(udtræk fra dof-basen foretaget vinteren 2014-2015)

Ingen kommentarer: