tirsdag den 1. juli 2014

Mens vi venter på efterårstrækket ..............!!!

Forårssæsonen er forbi, men det varer ikke længe, før der kommer fornyet aktivitet på GFU! 

Siden midt i maj har jeg haft en del stære på kost i min lille villahave i Gedser. I perioder kunne der godt komme 15-20 ad gangen, med nogen udskiftning, og især da ungerne kom på vingerne var der endnu flere. Det måtte kunne udnyttes til ringmærkning!!!


Adult stær med sine unger, siddende på buret

Jeg lavede en kassefælde med en klap, der via et snoretræk til nærmeste vindue kunne udløses - meget lavpraktisk, men absolut virksomt. Foderet til stærene har hovedsagelig været smeltet margarine blandet med havregryn, en blanding som stære og andre fugle er meget glade for. For det meste åd de et pund margarine og en pakke havregryn - om dagen - godt hjulpet af op til seks alliker!


Den ene af de tre ringmærkede alliker

På 9 fangstdage fra 6/6 til 24/6 har det givet 78 stære (heraf 20 gamle), 3 alliker og en enkelt blåmejse, så jeg er godt tilfreds med resultatet. De fleste af dagene i perioden har buret været åbent til fri fouragering for fuglene, og så en gang imellem, når tiden tillod det, blev fælden stillet til fangst.

Hans

Ingen kommentarer: