søndag den 1. marts 2015

Ederfuglen og Kongen - Gedser specialiteter


Forårstrækket af ederfugle mod ynglepladserne begynder i marts og slutter cirka midt april. Fra slutningen af maj ser vi de første flokke af ederfugle hanner på vej syd efter endt yngleaktivitet!

I lidt flere detaljer: fra omkring 20. marts ser vi den største koncentration af ederfugle på træk. Dette står på i nogle få dage for igen at tage til i styrke nogle dage senere. Alt efter hvornår selve trækket begyndte, som er afhængig af klimaet i deres overvintringsområde fra Vadehavet til kysterne i Biscayabugten, ses der ofte en koncentrationstop igen omkring de første dage i april.

Selve trækket ved Gedser kan ses fra Lystbåde havnen, og hele kysten langs Kroghage. Men ses bedste fra enten: langs med Sønder Boulevard, P-pladsen ved Gedser odde eller selve Odden.


Ved lystbådehavnen får man en fornemmelse af hvad der egentlig sker med fuglene (de kommer vest fra) når de møder Falsters vest vendte kyst: ederfuglen kan ses på stor afstand medens de kun flyver 5-50 m over havoverfladen – de nærmere sig kysten – de begynder at cirkle – nogle flokke cirkler flere gang medens de tager højde for til sidst at flyve ned langs Kroghage kysten og så videre rundt om spidsen og forbi Færgehaven mod øst og Gedser Odde. Men enkelte flokke (vejr afhængigt) tager stor højde og krydser ind over Falster  - nord for Gedesby og Skelby! Disse flokke kan formentlig ikke ses fra Gedser Odde.

Den største nydelse af dette spektakulære træk er fra Sønder Boulevard, eller fra P-pladsen ved Gedser da fuglene allerede kan ses på en afstand af tre km - de kommer susende lavt over havoverfladen i omkring 2-30 m’s højde (fra vest) i retningen af Færgehavnen.
Ederfuglene kommer tit i flokke på ca. 30-150 men ofte mange bånd/grupper næsten samtidig – måske har de allerede inddelt sig i yngleplads-grupper – vi ved det ikke. Hannerne trækker først – de skal op for at sikre en god og optimal yngleplads og skal spille deres sang derfor skal de være på plads når hunnerne ankommer. Senere i træktiden sker der en gradvis ændring så en større og større procent del er hunner – men der synes er ikke at være dage med over 50 procent hunner – derfor synes der at være en samlet procentvis-del færre hunner.Ynglepladserne for ederfuglene (når de har sluppet Gedser Odde) er dels Bornholm og Christiansø, øerne omkring Karlskrona, Øland og eherfra herfra op til ca. Gävle-Sundsvall. Dette område besættes formentlig af de ederfugle der trækker i først del af perioden da de nordlige ynglepladser endnu er frost og is klædt. Hovedparten af ederfugle skal videre mod hhv. Svalbard (Spitsbergen), Franz Josefs land og Novaja Zemlja.
Yngleområde (udsnit) for ederfugl
Original fra IUCN - men her modificeret

 Hvorvidt vi også ser fugle der skal endnu længere mod øst f.eks. Tajmyrhalvøen ved vi ikke men måske er det netop når der kommer individer derfra at der ”trækkes” stellersand med om efteråret.


Mange ornitologer elsker hit og det at krydse arter (bogstaveligt!) på deres mange forskellige lister (hvad har jeg set i Danmark?, hvad har jeg set i Europa?, hvad har jeg set i år?, hvad har jeg set i denne måned?, hvad har jeg set i min have? – fantasien har igen grænser) så de kommer til Gedser for at se en anden Gedser specialitet – kongeederfuglen.

Copright@ Jens Eriksen


Det er meget svært at gætte på hvornår en kongeederfugl kommer forbi – så der er kun en vej til succes - det er ved at være ude hver dag fra omkring den 20. marts! Der synes at være størst chance inden middag. Dage med tæt tåge er nærmest ubrugelige – men kommer der opklaring så kan det buldre løs med ederfugle og så er det svært at finde Kongen (som den ofte kaldes)!

Klik på grafen og den "folder sig ud" - så kan der ses lidt flere detaljer!

Korteste afstand fra Gedser odde til nærmeste kongeederfugl ynglelokalitet er ca. 2.200 km! Men følges en mere naturlig ”vandrute” så er turen mindst 300 km længere. Det er derfor at kongeederfuglen ses i den sene periode af ederfugletrækket ved Gedser – yngleområderne mod nord er endnu sne og is klædt i marts. Dette lader umiddelbart også til at falde sammen med stellersandens forårstræk tid – hvilket synes logisk da de i lighed med kongeederfuglen skal meget langt mod nord og øst.
Yngleområde -  kongeederfugl
Original fra IUCN - men her modificeret

Held og lykke med oplevelerne og ikke mindst Kongen - den kommer også i år men hvem finder den i år?

Mvh, Gedser Fuglestation
Ingen kommentarer: