tirsdag den 17. marts 2015

Så kom der gang i fuglene

Alle nettene kunne slåes op fra morgenstunden da middelvinden var nede på 5-6 m/s. En del mejser var kommet til haven og de kom også i den grad til at dominere fangsttallet. Således endte totalen på 14 musvitter, 1 jernspurv, 1 solsort, 1 stær og 1 bogfinke. Sjovt nok lykkedes det mig ikke at mærke nogle blåmejser, selvom 10-20 stykker opholdte sig i haven i en kortere periode. Dagens fugl blev en musvit med belgisk ring!
Close-up af dagens Stær (Sturnus vulgaris
Mange sanglærker og små flokke af bogfinker og grønsiskener trak over stationen. Også en hedelærke og 5 små korsnæb kom i bogen. Tranerne kom ind fra havet i høj fart mod ynglepladserne i Sverige. I alt noteredes 103, men der har givetvis trukket mange flere, da jeg kun observerede sporadisk. De 62 af dem blev set på vej hjem fra byen, ved rensningsanlægget, hvor Hans også havde set en flok på 35 lidt tidligere.

Todays' ringing totals:
Great Tit 14
Blackbird 1
Dunnock 1
Starling 1
Chaffinch 1

Recaptures: 1 Great Tit carrying a brussels-ring.

Blog og foto v. Anders O. W. Nielsen

Ingen kommentarer: