onsdag den 18. marts 2015

Det kører!

En dag som vejrmæssigt lignede igår. Det var dog hurtigt tydeligt at der var mere gang i trækket og at flere arter end i går, var i luften og krattene. På første runde ventede der mig en overraskelse i det sidste net, i form af en flot kernebider! Så var dagen allerede godkendt og de næste timer kom jeg da heller ikke til at kede mig.
Dagens "Boltsaks". Kernebider - Coccothraustes coccothraustes
Midt på formiddagen, da jeg er på runde, flyver en stor tornskade over haven og sætter sig i toppen af de høje træer, i den sydlige del af haven. Den bliver mobbet meget af en flok musvitter, og forsvinder ned i haven. Jeg går spændt rundt til resten af nettene og sørme om ikke tornskaden sidder i det sidste net. Endnu en gang "leverede" Ø11 en god art til mig! Det blev til i alt 25 nymærkninger fordelt på 3 gærdesmutter, 3 jernspurve, 2 solsorte, 2 sangdrosler, 4 nordlige halemejser, 6 musvitter, 1 stor tornskade, 1 kernebider og 3 bogfinker.
Stor Tornskade - Lanius excubitor
En del ederfugle trak i dag. Uden at have talt dem, vil jeg skyde på at minimum 5000 trak i løbet af dagens første 5 timer. Mellem netrunderne blev det også til 50+ blisgæs, 6 pibesvaner, 4 hvide vipstjerter, 3 hulduer, 40 ringduer, 11 viber, 3 misteldrosler, 25+ sanglærker, 3 rørspurve og 10+ engpibere. Et par hundrede finker trak også.

Todays' ringing totals:
Wren 3
Dunnock 3
Blackbird 2
Song Thrush 2
Long-tailed Tit ssp. caudatus 4
Great Tit 6
Chaffinch 3
Hawfinch 1
Great Grey Shrike 1

Blog og fotos v. Anders O. W. Nielsen


Ingen kommentarer: