mandag den 8. september 2014

Piberdag og Kursusafrunding

Nettene blev åbnet lidt senere i dag pga. regn, det varede dog ikke længe før vi kunne begynde at sætte dem op og allerede på første runde hører Anders en Lille Fluesnapper (Ficedula parva), som da også sad i nettet på den efterfølgende runde. En fin 1k fugl, der blev ny mærkeart for mig.
En melding om Markpiber (Anthus campestris) på odden fik Anders og jeg til at smide alt hvad vi havde i hænderne (Bare rolig det var tomme poser) og løb derud. Velvidende at nettene var i trykke hænder ved kursusvejlederne. Det lykkedes os ikke at se den, dog var der en masse andet godt, alle de samme rovfugle, som i går og derudover en Blå Kærhøg (Circus cyaneus). Der var også hele tre Rødstrubede Pibere (Anthus cervinus) i dag, den ene mens vi var der, undertegnede mangler den dog stadigvæk... Det forlyder at Louis har et øgenavn klar til mig i morgen.
Lærkefalk (Falco subbuteo)
Blå Kærhøg (Circus cyaneus) Laaangt væk
Der blev desværre ikke lejlighed til et gruppebillede, men kurset er gået fremragende med god vejledning og masser af fugle 67 nymærkninger i går og 93 i dag.
På en af de sidste netrunder i eftermiddags havde vi fire Spurvehøge (Accipiter nisus), i alt gav det seks i nettene i dag.
Der er meldt svag nordvestenvind hele natten, så vi regner med en giftig dag i morgen, der er allerede tilkaldt assistance!

Blog v. Andreas Bennetsen Boe

Ingen kommentarer: