torsdag den 17. marts 2016

Edderfugletrækket er begyndt

I dag blev desværre lidt sløj med kun fem fugle mærket. Vi havde ellers håbet, at vi kunne holde os på to-cifrede antal fra nu af. Til gengæld gav det os god tid til at se på Edderfuglene (Common Eiders) mellem runderne. Jeg talte tusind på de 4 x 15 minutter jeg stod der og nogle kom over os på land.
Da nettene var lukket kom Hans og tog os med på tur til Bøtø, så Laszlo kunne få lidt af området at se. Der var Havørn (White-tailed Eagle), Blå Kærhøg (Hen Harrier) og en masse forskellige andefugle. Laszlo nød specielt de mange Bramgæs (Barnacle Geese), som er sjældne i Ungarn, han havde kun set to enkelte individder der! Efter en hyggelig billedvisning med basser og kaffe vendte vi tilbage til stationen, hvor vi tog en enkelt fridag fra havearbejdet. Vi skal dog nok være klar til det igen i morgen!

Blog v. Andreas Bennetsen Boe

Total: 5

Solsort / Blackbird - 2
Blåmejse / Blue Tit - 2
Musvit / Great Tit - 1

Ingen kommentarer: