søndag den 27. marts 2016

Så fik vi travlt!

Nu blev vi jo rigtig glad for alle fuglene i går, men vi følte at vi godt kunne håndtere flere. Det fik vi så i dag! Der havde været godt med træk i nat. Alle fuglene fra i går var ude af haven. Stort set ingen genfangster og Jernspurv og Solsort var trådt i skyggen, mens Fuglekonge, Rødhals og Gærdesmutte stormede frem. Der var også godt gang i droslerne, mest over haven, men også i fangsten. På anden runde kunne vi plukke en ventet art ud af nettet. Rødtoppet Fuglekonge! Den første for i år.
Rødtoppet Fuglekonge (Firecrest)
Vi nåede helt op på 88 inden vi lukkede nettene, men uden nogen Gransangere, som vi ellers lovede hinanden i går, at vi skulle fange. Vi fortsatte ikke ud over standarden, da vejret skulle blive hårdere og aktiviteten faldt også drastisk mod de sidste runder. Jeg mødte også tre flinke mennesker i haven, som fik set lidt ringmærkning inden de tog videre.
I fårefolden fandt Samuel både en Sortstrubet Bynkefugl og en Stor Tornskade, sidstnævnte nåde Laszlo og jeg også at se. Det kunne være fint med en af dem i nettene.
Til eftermiddag kom Hans og kørte Samuel til stationen. Så nu er der bare Laszlo og jeg tilbage.

English recap:
The birds kept coming today and we ringed 88 in total. The bussiest day so far this spring. The Dunnocks and Blackbirds that dominated the catch yesterday were switched out with Robins, Goldcrests and Winter Wrens. We also had the first Firecrest of the year. Samuel spotted the first Stonechat and a Great Grey Shrike on the field between the station and coast before he went home this afternoon.

Blog og fotos v. Andreas Bennetsen Boe

Total: 88

Gærdsmutte / Wren - 16
Rødhals / Robin - 23
Solsort / Blackbird - 4
Sjagger / Fieldfare - 1
Sangdrossel / Song Thrush - 3
Vindrossel / Redwing - 6
Fuglekonge / Goldcrest - 29
Rødtoppet Fuglekonge / Firecrest - 1
Sortmejse / Coal Tit - 1
Blåmejse / Blue Tit - 1
Musvit / Great Tit - 1
Bogfinke / Chaffinch - 2

Ingen kommentarer: