mandag den 30. december 2013

Tak for i år!

Her på årets næstsidste dag vil jeg gerne udtrykke min varmeste tak for jeres indsats for Gedser Fuglestation i 2013. .   .   .   Det gælder alle, der på den ene eller anden måde har lagt et stykke arbejde for stationen med ringmærkning, observationer, kratrydning, bespisning af sultne og udmattede stationsfolk fra ind- og udland, formidling, bygning af ringlaboratorium og redskabsskur, malerarbejde, computer- og hjemmesidestyring samt kontakt til presse, myndigheder og publikum.

Også stor tak til Ringmærkningsafdelingen og Naturstyrelsen Storstrøm for godt samarbejde i det forløbne år.

Uden alle disse menneskers ildhu havde det ikke været muligt at bringe Gedser Fuglestation op på det høje niveau, som det befinder sig på i dag.
 
 
 
Der vil komme en blog en gang imellem i vinterens løb, når der viser sig noget interessant i området, eller hvis der indløber spændende genmeldinger.
 
 
Det bliver sjovt at se, hvad det nye år vil bringe. Vi ses i Gedser i 2014!
 
 
Mvh. Hans