fredag den 29. januar 2010

Endnu en skarv ringmærket.

Torsdag aften, den 28. jan. Efter nederlaget ved EM i herrehåndbold trængte jeg til lidt frisk luft, så hvad var mere nærliggende end at smutte ned til havnen? Først ud ad vestre ydermole, men vinden var i vest, så isen pakkede en del: Intet åbent vand og ingen fugle. Dernæst molen mellem fiskerihavn og DONG's arbejdshavn. Halvvejs ude lå der en lille flok blishøns, der dog ikke ville snakkes med, men jeg gik videre med blikket rettet nedad mod vandet mellem molen og de fortøjede fiskekuttere i håb om, at der lå noget inden for rækkevidde. Næsten helt ude for enden flakser en skarv op, inden jeg når at reagere: Den havde ellers siddet på en lav fortøjringspæl bare 3 meter foran mig! Men væk var den - surt show! Tilbage til havnepladsen igen. Jeg nærmede mig nu det transportbånd, som fiskerbådene bruger til at losse fangsten med. Her - mellem noget tæt jernstillads - sad 4-5 skarver, og de var hurtigt på vej væk. Men den ene var ved at komme i klemme mellem nogle tykke vandslanger, så den blev nemt indfanget med ketcheren. På den aktuelle fugl var vinklen på den gule vokshud noget større end på storskarven fra forleden, nemlig ca. 62 grader mod storskarvens 52 grader. Det er dog IKKE tilstrækkeligt til at sige, at det er en mellemskarv, racen sinensis, for så skulle vinklen have været større end 72 grader. Jeg skulle nok have taget nogle næbmål for at afgøre den nærmere race, men det fik jeg ikke gjort.

Skarv, ikke racebestemt.

Tekst og billede: HLI

torsdag den 28. januar 2010

STORSKARV mærket!

Formodentlig Danmarks første Storskarv mærket i Gedser!


Raceforskelle på hovedtegningerne. Tegning: Ole Friis Larsen

27. jan 2010. Der har de seneste dage gået 2-3 alm. ryle samt en isl. rødben, og den ene ryle fik jeg "nærkontakt af første grad" med forleden aften, da jeg fik den i ketcheren. Det samme skete osse ude på odden den 23. jan sammen med min søn og Stig, hvor vi trodsede de kæmpe snedriver og de isglatte sten på stranden med en ryle til mærkning som resultat!

Men så natten til i går fik jeg en ubændig trang til at gå ned til Gedser Fiskerihavn igen med lys og ketcher. Den enlige ryle fløj på ret stor afstand, men forholdene er heller ikke optimale for fangst med lys, fordi der i forvejen er ret oplyst på havnen.
Jeg gik ud af den ene lille træmole, hvor "Amigo" ligger til kajs. Under denne mole havde en flok blishøns besluttet sig at være for natten, så da jeg kom ud for enden af molen, kom de samme vej. Ketcheren ned i virvaret, men desværre ingen høns med op, men det skal nu prøves en anden aften.
Jeg bevægede mig ud ad den østre ydermole, hvor der ved molehovedet plejer at raste en masse måger, men osse her er den fuldt projektørlys på. Mågerne lettede lidt efter lidt, men da jeg kom nærmere, stod der en skarv. Molehovedet er i støbt beton, U-formet og i halvanden meters højde. Skarven ville lette, men måtte gøre det ved at flyve hen imod mig. Det skulle blive mit held, for den var nem at få ketset. Jublen var stor, da jeg opdagede, at det var en STORSKARV, altså den nordatlantiske race carbo, hvor det er racen sinensis, mellemskarv, der yngler i DK.
De 2 racer kan bl.a. kendes fra hinanden på formen af den gule vokshud, idet den hos carbo danner en spids vinkel, mens den hos sinensis er ret ellet nærmest stump.
Se artikel af Ole Friis Larsen om dette på DOF-Storstrøms hjemmeside: http://www.dof-storstroem.dk/
Ifølge pålidelige kilder fra Zool. Mus. skulle det være første gang, at en danskmærket skarv er blevet bestemt til netop denne race. Vi får at se, hvad SU siger!
Fuglen havde enkelte lyse fjer på brystet og et par hvide fjer som begyndende lårplet, så jeg har bedømt den til en immature - sandsynligvis 3k, måske 4k.
Det var ikke muligt for mig at fotografere andet end hovedet. Næbbet er et skarpt værktøj, skulle jeg hilse og sige! Jeg har endnu et plaster på fingeren.
Tekst og foto: HLI

søndag den 24. januar 2010

Koldt

Et smukt rosenfingret daggry. -10c og frisk vind fra SØ. Windchill -29c. Pissekoldt.
Jeg valgte p.g.a. blæsten kun at sætte de net, der stod i nogenlunde i læ. Det var blot 7, og selv de stod spændt som en spiler. Det blev selvfølgelig også en mager dag, indtil nettene blev klappet kl. 13:30.
Der var en pæn flok sjaggere øverst i buskene og også et pænt antal vindrosler inde i buskene, men jeg tror at de har luret det med nettene. De spændte net var lette at se, og de nærmest kastede droslerne ud igen, hvis de fløj ind i nettene mod vinden.
Dagens mærkninger:
Kvækerfinke 5
Sjagger 6
Vindrossel 7
Grønirisk 1

I alt 19 mærkninger.

På 7 ringmærkningsdage blev der ialt mærket 305 fugle, fordelt på 10 arter. Det synes jeg er meget tilfredsstillende og bedre end jeg havde turde håbe på. Det konstante snedække og kulden tror jeg er en væsentlig årsag til resultatet.
Der blev i perioden desuden aflæst en sjagger med en finsk ring.

Stig
C-160

Og stor tak til dem, der har sendt kommentarer til bloggen. Det er altid fint med lidt feed-back.

lørdag den 23. januar 2010

Windchill -23C og en gæst fra det nordlige
Det var en dag til vanter. Da nettene blev sat var temp. -8c og det blæste 8m/sek. Det var lige før sneen knirkede.

Så godt som alle de ringmærkede fugle forsvandt over natten - og nye fugle var kommet til og havde fornøjelse af havens bær. Det gik dog lidt trægt i de første timer, og jeg forventede en ringmærkningsdag som i går. Lidt før 10 sad der en silkehale i Ø6. Mig bekendt den første for stationen. Og så løsnede det op. Over middag kom der flere fugle ind og det gav bonus i nettene. Ved netlukning var det faktisk blevet til en rigtig god dag.

Som de foregående dage dominerede drosler og kvækerfinker, men også lidt grønirisk og en enkelt grønsisken fandt vej til nettene.

På næstsidste netrunde sad der 4 silkehaler i en busk midt på plateauet, så man har jo lov til at ønske for i morgen, der er min sidste ringmærkningsdag på Gfu i denne måned. Det er min plan at komme tilbage i februar for endnu en uge.

Dagens ringmærkning:

Kvækerfinke 26
Grønirisk 5
Sjagger 13
Solsort 5
Vindrossel 8
Grønsisken 1
Silkehale 1

I alt 59 ringmærkninger og bare 2 aflæsninger.

Stig
C-160

fredag den 22. januar 2010

En tynd dag med brugte fugle

9 m/sek fra øst og -7C. Det var en kold morgen.
Dagen begyndte med 5 aflæsninger og sluttede med 4. Ind imellem gik de samme fugle og enkelte andre i nettene, nogle mere end en gang.
Der var heller ikke meget aktivitet i buskene og kun få sjaggere tilbage.
Jeg tror jeg har mærket de fleste af de fugle, der er tilbage i haven, så nu må der gerne komme nogle nye.
Sidste på dagen ankom en lille flok kvækerfinker og de fleste fik ring på.

Dagens ringmærkning ser således ud:

Kvækerfinke 9
Grønirisk 3
Sjagger 5
Solsort 3
Vindrossel 8

I alt 28 og 9 aflæsninger, hvoraf nogle flere gange samt mange gengangere fra dagens mærkning.

Stig
C-160

torsdag den 21. januar 2010

En kold dag med en aflæsning

Der var sjaggere i buskene fra morgenstunden. På vejen tilbage fra netåbning sad der allerede 3 sjaggere i nettene. Den gode indledning fortsatte resten af dagen, og der blev ialt mærket 24 sjaggere. Det må vist være stationsrekord for 1 dag.
Men nettene var velbesøgte af de fem arter, der er fanget de foregående dage, og blev suppleret med grønsisken.
Hen på eftermiddagen kom solen - og det blev jammerligt koldt. Ved netlukning sad 3 silkehaler og spiste bær lige ved N4. N u ved de hvor der er mad, så man kunne jo håbe på en fangst imorgen.

Dagens store overraskelse var aflæsningen af 669833 MUSEUM ZOOL HKI FINLAND. Den sad på en sjagger.

Dagens ringmærkninger fordeler sig således:
Kvækerfinke 13
Grønirisk 13
Sjagger 24
Solsort 3
Vindrossel 12
Grønsisken 3

I alt 68 ringmærkninger og 5 aflæsninger.
En godkendt dag.

Stig
C-160

onsdag den 20. januar 2010

Endnu en god dag

I strid med vejrudsigten har det sneet i talrige korte byger hele dagen. Da det samtidig har blæst 7-10 m/sek faldt sneen nærmest vandret og ind imellem føg sneen, så nettene blev helt hvide og tunge. Dagens fangst har derfor været en kamp mod elementerne.
Haven har i disse dage besøg af flokke af støjende sjaggere, der er svært fornøjede med udbuddet af røde og gule bær. De holder fortrinsvis til i den sydøstlige del af haven, så Ø4 står perfekt. Siden 15.1 har Hans og jeg tilsammen fanget 33 sjaggere, og slår dermed resultatet for hele 2009.
Vindroslerne er lidt mere annonyme, så de forsvinder let i buskadserne.
Midt på dagen kom en turnerende flok kvækerfinker til haven og slog sig ned ved hejsenettet. Nu har jeg fanget 60 på bare 2½ dag. Også for kvækerfinkerne gælder at årstotalen for 2009 er slået.
Artsvariationen er mager - blot 5 ringmærkningsarter og dertil nogle ganske enkelte mejser og rødhalse. Midt på dagen fløj en blå kærhøg gennem haven i meget lav højde. Det var lige den variation, der var tiltrængt.

Dagens fangst:
Kvækerfinke 28
Grønirisk 2
Sjagger 11
Solsort 1
Vindrossel 7

I alt 49 ringmærkningen samt 4 aflæsninger.

Stig
C-160

tirsdag den 19. januar 2010

En god fugledag

19.01.2010.
Dagen begyndte med et par aflæsninger og fortsatte i et meget behersket tempo indtil middag. Udover en flok sjaggere, der holder til i den østlige del af haven, så var der ikke meget liv i buskene.
Men over middag ankom en lille flok kvækerfinker og droslerne begyndte med at flyve lavt. Der var også pludselig flere solsorte uden ring, og man kunne få den tanke at de er på flugt fra kulden.
Der blev kun ringmærket 5 arter idag, og de fordeler sig således:
Kvækerfinke 13
Grønirisk 6
Vindrossel 11
Sjagger 9
Solsort 9

Ialt 48 ringmærkede fugle samt 9 aflæsninger. Det må være godkendt for årstiden.

Stig
C-160

mandag den 18. januar 2010

Nogle småfugle er der tilbage

18.01.2010 C-160 tog sent på formiddagen hul på en ringmærkningsuge. Gfu er fortsat sneet inde. Kørevejen ind til stationen er lukket af driver på næsten 2 meter. Nogle netsteder har snedybder på mere end 1 meter og kan ikke anvendes p.t. Men der er netsteder med mindre sne. Flere steder har det 'regnet' med ellekogler over netpølserne, så det var et pillearbejde at få de fleste net sat. Men ved middagstid var hejsenettet og 4 andre net sat, og da Hans lidt senere kom på besøg. blev endnu 5 net sat.
Hejsenettet med den nærliggende foderplads gav i perioder lidt travlhed, når småflokke af kvækerfinker var i nærheden. De øvrige net gav også alle resultater, så da nettene blev klappet igen kl. 16:30 var der på 5 timer fanget 34 fugle, der fordelte sig således:

Kvækerfinke 19
Grønirisk 5
Sjagger 3
Vindrossel 3
Musvit 2
Blåmejse 1
Solsort 1

I haven fouragerer ca. 50 sjaggere, der højlydt gør opmærksom på sig selv. Desuden en del vindrosler, der tager for sig at havens mange røde bær. Så der er udsigt til endnu en spændende dag i morgen, hvor jeg også vil afprøve et par kasseruser, som jeg havde stort held med i Grønland.

Stig
c-160

fredag den 15. januar 2010

5 Drosselarter fanget på et par timer en januardag!

Fredag den 15. jan. 2010.

Benny og jeg kørte på stationen i dag for at kigge lidt på ringregnskabet: Der skal jo snart afleveres indberetning til ringmærkningsafdelingen. Vi bemærkede en flok sjaggere fouragere på tjørnene, så 6 net blev sat i en fart.

Det varede ikke længe, før de første kvækerfinker gik på foderet og derpå i nettet. Ret hurtigt lod et par solsorte og sjaggere sig fange, så det lovede godt for de næste par timer. Lige uden for vinduet kunne en kernebider iagttages, men fanges ville den ikke.

De følgende runder gav flere drosler: En sangdrossel med en af vores ringe, mærket i det sene efterår, en vindrossel, flere sjaggere og solsorte, og som appelsinen i turbanen: En flot misteldrossel.

Dagens fangst:

Kvækerfinke 8
Sjagger 7
Solsort 4
Vindrossel 1
Misteldrossel 1
Sangdrossel 1 aflæsning
Rødhals 1 aflæsning
Benny og Hans

torsdag den 7. januar 2010

Aflæste Blisgæs med sorte halsbånd i nov.- dec. 2009

Som nævnt kort andetsteds på denne hjemmeside blev der aflæst en Blisgås på Gedser Odde den 1 . december. Faktisk blev der i alt aflæst 7 forskellige, hvoraf hovedparten flere gange. Derfor denne blog meddelelse. For god ordens skyld skal det også præciseres, at den viste trækrute kun er fiktiv, da fuglen ikke er mærket med en satellitsender. Den angivne rute over Finland og Sverige er næppe sandsynlig, da meget tyder på at fuglene især sent på året faktisk (i lighed med Tundrasædgæs) kommer op fra kontinentet.

Fuglene blev fundet imellem op til 1600 Blisgæs, 5.300 Bramgæs, 85 Kortnæbbede Gæs, 70 Grågæs, 50 Tundrasædgæs og 10 Tajgasædgæs (max dog ikke på samme dag) på den høstede sukkerroemark lige nord for fyrtårnet. Desværre forsvandt langt hovedparten af de grå gæs den 5/12, da en gruppe jægere begyndte at pløkke løs på dem.
Blisgæssene blev aflæst på følgende datoer:

D-UP: 26/11, 27/11, 1/12, 5/12, 8/12. 1½ time senere efter den blev aflæst på Odden den 8/12 sås den også ved Skelby, Bøtø Nor samt også her den 11/12. Denne gæs er mærket 28/7 2008 på Taimyrhalvøen, Nordsibirien. Desuden er den aflæst i febr.-marts 09 i Holland.

T-SU: 2/12, 4/12 samt også 11/12 ved Skelby, Bøtø Nor. Fuglen er mærket 24/12 2004 i Holland og siden set her i vinterne frem til jan. 2009. Er desuden set 12. juli 2007 på øen Kolguev, nordlige Rusland (69.09 N/48.57E).

U-AA: 26/11. Mærket 19/12 2004 i Holland. Bl.a. aflæst en del gange på Rügen.

T-VG: 27/11 og 4/12. Mærket 29/7 2005 Taimyrhalvøen og bl.a. aflæst i Nordtyskland og Holland.

1-EV og 1-BS (i par): 3/12 samt Skelby, Bøtø Nor: 7/12, 8/12, 29/12 2009 og 2/1 2010. Mærket Kologriv 8/5 2009 et par 100´ere km NØ for Moskva. Den ene af fuglene desuden aflæst 11/10 lidt vest for Rügen.

Derudover også Z-GP: 29/12 Skelby, Bøtø Nor. Mærket 25/7 2006 Taimyrhalvøen.

På nuværende tidspunkt er der ikke nogle af gæssene, som er aflæst andre steder, efter at de er blevet aflæst på det sydlige Falster.

Preben Berg

Nybyvej December måned.

Fra den 1/12 til 31/12.
Det har været en rigtig sløj måned, hvad angår antallet af ringmærkede fugle her på Nybyvej, jeg har faktisk haft gang i nettene 26 dage, men alligevel er det kun blevet til 122 nymærkninger. Der er kun et par ting at glæde sig over, en ny mærkeart for matriklen Ringdue, en af de få overvintrende Sangdrossel og en flot Stillits han, gik i nettene, eller var det de arter, man kan forvente på årstiden: Grønirisk 25 - Skovspurv 32 - Blåmejse 14 - Musvit 9 - Bogfinke 20 - Kvækerfinke 13 - Sangdrossel 1 - Dompap 1 - Rødhals 2 - Gærdesmutte 1 - Gulspurv 1 - Ringdue 1 - Sumpmejse 1 - Solsort 1 - Stillits 1.
Aflæsninger 37, alle fugle som er mærket i haven.
Jeg har prøvet, at hænge spæk op i haven, men det bliver ikke rørt, det er udelukkende solsikkefrø og vildtfuglefrø, der bliver spist en masse af.
Der har også i denne måned, været en hel del Lille Korsnæb, overflyvende, og en enkelt gang, kunne høres det lidt langsommere, mere enkeltvis glip -- glip -- glip, som god kunne have været Stor Korsnæb.
Der er dukket rigtig mange Bogfinker og Kvækerfinker op i haven, så jeg forventer, i det nye år, at fange en hel del af dem.

Benny

tirsdag den 5. januar 2010

Sneet inde i Gedser!Her et lidt forsinket indlæg for de sidste par dage! Der skete nemlig det at snevejret fortsatte i Gedser og det blev så voldsomt, at vi til sidst sneede helt inde på stationen og samtidigt forsvandt internettet, så vi blev delvist omskåret fra omverdenen!

Det har dog ikke fraholdt os fra at give den gas med ringmærkningen hernede! I forgårs aften gik jeg på stranden med kether og lys og det lykkedes ret nemt at fange 3 almindelige ryler, som så blev mærket. Næste morgen stod jeg tidligt op og gik ud igen. Lige nede foran stationen lettede en ung hættemåge og fløj 20 meter ud på noget grødis og lagde sig. Jeg masede mig vej gennem grødisen og nettede mågen, så det var ny mærkeart for Gedser odde! Efter mærkningen af mågen gik jeg videre, og fandt hurtigt en rødben. Den stod på noget gyngende tang, men umiddelbart mente jeg godt, at jeg ku gå på det, så gik ud mod den, og det gik fint. Da jeg så skal tage det sidste skridt ud mod rødbenen, synker jeg i til lårene og iskoldt vand blandet med isklumper fosser ned i mine støvler, og rødbenen flyver sin vej:( Turen tilbage til stationen var mildest talt en kold omgang!

Om aftenen var jeg dog klar til endnu en tur på stranden, men alle fuglenen stod desværre meget besværligt på grund af isen. 2 gråænder stod dog på stranden og det lykkedes at fange den ene. Herefter går jeg videre, og lidt efter står der en fin sædgås på stranden. Regner selvfølgelig med, at det var den vi mærkede for få dage siden, men går hen til den for at tjekke og sørme om ikke det er en ny fugl, så den bliver nettet. Danmarks 12. og 13. ringmærkning af sædgås gennem tiderne er altså sket i Gedser på 3 dage! Således opløftet ovenpå denne begivenhed går jeg igen på stranden, men i min opmuntrede sindstilstand overser jeg at det er ren is jeg går på og lidt efter er jeg frit flyvende og lander med halebenet direkte ned på en sten! Efter et par minutter på isen med smerter lykkes det at komme på benene og tilbage til stationen!

Idag var vejen ud til stationen så endelig ryddet og Gert kom og hentede os. Da vi kører op mod Frisenfeldt render en sædgås over vejen, og jeg vælter ud af bilen og løber gåsen op. Det var endnu en umærket sædgås, men den var afkræftet så afleverede den hos Hans, som ville sende den videre til en vildtplejestation! Fuglene begynder at ku mærke det hårde vejr nu!

Vi kørte videre til Maribo hvor 2 gråænder, 1 blishøne og 3 hættemåger bliver mærket. Der var også rigtigt mange måger med ringe. 3 var særligt spændende! 1 tyskmærket hættemåge stod pludselig i flokken. Derudover var der to hættemåger som er mærket for ganske få dage siden i København, så det beviser at fuglene altså bare vælter sydover for tiden i dette kolde vejr!

Jesper Brinkmann
Foto: Marie-Sofie Søby

søndag den 3. januar 2010

Så er det vinter!
Imorges stod vi op til sne - masser af sne! Uden for døren lå en kæmpe snedrive, så det var hurtigt igang med skovlen og få ryddet en sti rundt i haven, og dernæst at få fodret fuglene og dernæst fårene!

Sådanne vejrsituationer plejer at være kanon til at fange ænder, svaner og lignende, så Gert blev kontaktet og han var frisk på en tur og omkring middag ankom vi til Maribo! Det viste sig hurtigt at fuglene var rigtigt nemme at fange og først blev 2 blishøns mærket, hvorefter det lykkedes at fange hele 21 gråænder!

Herefter havde vi ikke flere 3´er ringe med, så det kunne ikke blive til flere ænder, men det lykkedes til gengæld at fange en grønbenet rørhøne!

Herefter kørte vi til Sakskøbing hvor endnu en blishøne fik personnummer og det lykkedes også at fange en hættemåge! Derudover stod der en hættemåge med en af Kjelds farveringe på samt en finsk-mærket fugl. Den sidste blev desværre ikke aflæst fuldstændigt!

Herefter var vi en tur i Nysted, men her lå fuglene desværre for langt ude til fangst, så vi kørte til Nykøbing Havn, hvor en stormmåge med farvering hurtigt blev spottet. denne fugl var mærket i Estland, så en super fed aflæsning!

Sidst men ikke mindst blev 2 fine knopsvaner også forsynet med ring!

På turen tilbage til Gedser nåede termometret ned på -17 grader!!! Det er blevet vinter på Sydfalster!
Jesper Brinkmann
Fotos: Marie-Sofie Søby

lørdag den 2. januar 2010

Fantastisk dag på Falsters sydspidsIdag skete der rigtigt mange ting her på Gedser Odde! For det første skulle vi have optællingsmøde, hvor mærkningerne fra år 2009 skulle gøres op, så en masse folk mødte talstærkt op! Der blev også ordnet en masse vedrørende mærkningerne, og lidt op ad formiddagen gik folk udendørs for at flytte noget af alt det brombærkrat, der blev ryddet i løbet af efteråret.

Det begyndte at sne nogenlunde samtidigt, men som de tilrejsende sagde " de sagde i radioen, at der kun ville falde maks 5 cm, så ingen grund til panik". Det viste sig dog at de kære vejr-folk ikke havde helt ret, så da folk skulle hjem om aftenen måtte der skovles sne og skubbes for at få bilerne sendt afsted! På dette tidspunkt lå der 14 cm sne og det sneede stadig i stride strømme!

Der blev også mærket lidt fugle i løbet af dagen, mest grønirisk!
Dagens helt store scoop skete dog efter mørkets frembrud da Rune Tjørnløv og undertegnede besluttede at gå på stranden, med ketcher og lys!
Kort tid efter nettede Rune en blisgås - dette er kun den 8. mærkede i DK gennem tiderne!! Herefter fangede jeg en skovsædgås - 12. mærkede i DK gennem tiderne og sidst men ikke mindst blev det også til en gammel almindelig ryle!

Der sker noget på odden når de unge drenge går igang!

Jesper Brinkmann
Fotos: Marie-Sofie Søby og Jesper Brinkmann

fredag den 1. januar 2010

2010 skudt igang med stil!
Da vi skal have optællingsmøde hernede imorgen, valgte jeg at stå tidligt op og tage afsted mod Gedser allerede idag. Vel ankommet til stationen sammen med min kæreste og Hans Lind blev nogle få net sat op i håb om lidt fangst!

Der gik da også hurtigt lidt kvækerfinker i og sørme om der ikke også var en rødhals tilbage på odden uden ring! Lidt op ad eftermiddagen kom jeg gående mod N1 og N2 og en stor fugl letter fra stien og flyver direkte ind i N2, hvor jeg efter et hurtigt løb kan pille min første musvåge ud af nettet!

En fin 2k han, som efter den havde fået ring blev ved med at holde til i stationshaven! Det er 3. gang at der mærkes musvåge på Gedser Odde!

Jesper Brinkmann
Foto: Marie-Sofie Søby