mandag den 17. januar 2011

Oversigt over trækdækningen på Odden i efteråret 2010

Der var træktællinger af det visuelle træk fra Odden (Sydstenen/marinestationen) primært i 2 perioder i efteråret 2010: 28/8 - 5/9 samt igen fra 22/9 og helt frem til 30/12. Derudover spredt i august - september på yderligere 8 dage i af mindst 5 timers varrighed samt på lidt flere dage af mere tilfældig og kortvarig karakter (småobs fra fyrhaven ikke medregnet). Sammenstillet månedsvis giver det i alt 107 dage med fuld trækdækning (obsdage under 5 timer i parentes):

August: 10 (+4)
September: 16 (+8)
Oktober: 31
November: 29
December: 21 (+1)


Træktællinger er primært udført af Preben Berg (83 obsdage) og af Jimmy Skat Hansen (30 obsdage) m.fl. De 39 dage var med diæter.
Fuglemæssigt kom der vanen tro en hel del træk i notesbøgerne, heraf bl.a. af de sædvanlige "kæpheste"-arter:
Rødstrubet Lom 6.583 (!) og Ederfugl 339.161. Derimod sås kun 5.283 trk. Dværgmåger, hvilket kun er halvt så mange som i rekordåret 2009 (10.985).

Vejrmæssigt blev den sidste del af året (fra 23/11 og frem) præget af megen sne og hård frost. Adskillige snestorme samt storstillet snefygning forekom, hvor man i den forbindelse lige skulle tænke sig lidt om førend man begav sig i bil det sidste stykke ud til P-pladsen!

Skrænten den 21/11 nord for marinestationen.
Det skulle sidenhed vise sig, at meget mere røg i havet!

Det blev også et efterår/vinter, hvor voldsomt meget af skrænten styrtede i havet: i alt 1,5 til ca 8 meter (!). Obspladsen nord for marinestationen er således ved at være en saga blot, da hovedparten af buskadset også er endt i havet! Marinestationen lukkede også helt den 31/12, hvorefter den røde bygning + containerpavillionerne skal rives ned og fjernes i starten af 2011. Den gule bygning bliver dog indtil videre fortsat stående.

Preben Berg

fredag den 14. januar 2011

Svaner på langfart

Her har Gert indfanget hviderusseren til kontrol


Ringmærkningsgruppens første fugl med MINSK-ring
Fredag d. 14. januar 2011.
Det ser ud til, at frosten er ved at slippe sit tag i os, og svanerne er ikke så "medgørlige" mere. Derfor har Gert og undertegnede de sidste dage været på et par ture til steder, hvor der plejer at blive fodret svaner.
Forleden gik turen til Rødbyhavn, hvor der var gevinst sidste vinter, men her var absolut intet. Videre til Nakskov by ved Inderfjorden, og her stod en snes stykker, hvoraf de 10 kunne mærkes og 4 aflæses, bl.a. en GDANSK. Længere ude af fjorden ved Strandboulevarden fik vi yderligere 7 og en dansk aflæsning.
I dag besøgte vi først en lille foderplads på Hasselø, hvor en GDANSK-ring kunne læses. Ved Tingsted Å bag Fakta i Nyk.F. satte vi os for at få aflæst så mange som muligt, og det blev da også til ca. 40 stk. Hviderusseren er der stadig i fin form sammen med en RIGA, en KAUNAS (Litauen) og to fra Polen. Resten er danskmærkede. Det lykkedes os at få nymærket 2 svaner - Henrik og Eddie har været effektive forleden dag!
Svanen med MINSK-ringen har vi fået data på pr. telefon: Den er mærket som 2k 21/1 2006 nær byen Brest (ved grænsen mellem Polen og Hviderusland).
Endelig skal nævnes, at en af de svaner, som vi mærkede i Nykøbing i feb. 2010, netop er blevet aflæst i Østrig - de 6. genfund fra dette land med en dansk ring! Den blev aflæst 5/1 2011 ca. 80 km NV for Wien.
GJJ og HLItirsdag den 11. januar 2011

Svanesæsonen indledt


Det kolde vejr i december gjorde at mange vandfugle måtte samles i stort antal i våger rundt omkring, og mange fugle samledes de steder, hvor folk fodrede fuglene. Et af disse steder er havnen i Nykøbing Falster, hvor vi også sidste vinter ringmærkede og aflæste mange svaner. Af disse svaner har vi i år modtaget genfund fra Letland, Polen, Tyskland og sågar Østrig!

I de seneste uger har Hans Lind været en del i Nykøbing og har aflæst en del danskmærkede svaner samt 3 polske, 2 lettiske og ikke mindst 1 med ring fra Hviderusland!

Idag drog Henrik Jørgensen og Eddie Fritze så til Nykøbing for at mærke svaner og få aflæst de i forvejen mærkede. De fik ringmærket imponerende 63 svaner, og som man ser på billedet er langt de fleste svaner i Nykøbing nu forsynet med en ring om benet! Udover de mange svanemærkninger, blev også en enkelt hættemåge mærket.

De brugte også tid på at få styr på de i forvejen mærkede svaner. De aflæste 33 danskmærkede, men der stod også en med ring fra Lithauen og en med ring fra Letland og sørme hele 5 med ringe fra Polen! Mågerne blev også tjekket for ringe og her stod der blandt andet 2 hættemåger fra Tyskland og 3 fra Sverige samt en sølvmåge fra Tyskland.
Og endelig blev også den canadagås jeg mærkede i Nykøbing sidste vinter aflæst.

Således er svanesæsonen kommet godt fra start, og hvis ikke temperaturen stiger alt for meget vil man nok kunne finde og aflæse svaner mange steder rundt omkring i landet!

Så fat kikkerten og fin din egen mærkede svane og rapporter den til museet!

Jesper Brinkmann
Fotos: Eddie Fritze og Henrik Jørgensen

onsdag den 5. januar 2011

Nybyvej 51. December måned 2010.


Det har været en måned, med meget frost og sne. Det kan også tydelig ses på antallet af fugle og arter. Men det er alligevel blevet til en del: 15 arter fordelt på 204 ringmærkede fugle: Blåmejse 51 - Musvit 49 - Bogfinke 27 - Skovspurv 22 - Kvækerfinke 5 - Rødhals 4 - St. Flagspætte 5 - Grønirisk 2 - Gulspurv 2 - Solsort 22 - Kernebider 4 - Dompap 5 - Skovskade 1 - Grønsisken 2 og Sumpmeje 3 ( fugle nr. 93 - 94 - 95 ) rmk. her på matriklen.
Jeg undre mig meget over, hvor bliver Grøniriskerne af, de plejer jo at være ret talrige, når der fodres med solsikkefrø. Er problemet det samme andre steder ????
Der har været en del Dompapper i haven igen, ligesom sidste måned. En af fugle, en gammel han, sagde denne underlige kaldelyd ( børnetrompet ) som flere hørte, for en del år siden. Har andre hørt lignende. Hvad var det man blev enige om sidst, at det skulle være fugle, der kom fra den østligeste del af Skandinavien, måske Rusland, spændende.
Nu er Kernebiderne også dukket op, med 2 - 3 på foderbrædtet hver dag og 8 - 15 fugle rastende i Egetræerne. Stadigvæk nye Sumpmejser, nu er 100 mærkede, på min lille matrikkel, inden for rækkevide.
Jeg har i de sidste dage på året, haft 3 - 5 Musvåge og flere Gråkrager tæt på huset, et stykke Råvildt er blevet påkørt ude ved vejen, det har jeg smidt i det bagerste af haven, som så gør det muligt at opleve, slagsmålene om at komme først, til de gode bider af "kagen".
Vinteren ser ud til at have bidt sig fast, så det bliver spændende at se, hvad det nye år kan give af fugle i haven. Måske en Lille Flagspætte på foderkuglerne. !!!!
A - 472.
Benny.

søndag den 2. januar 2011

Ingen julefred ved foderbrættet

Godt Nytår

Fodringen er en stor hjælp til fuglene når der er snedækket og hård frost i mange dage og kan således give mange timers gode oplevelser. Mange fugle vil dø hvis vi ikke hjælper til – men er det ikke naturens gang? Altid et emne til diskussion hver vinter med sne og frost til følge. Det er ikke blot småfuglene der har gavn af denne fodring af småfuglene – småfuglene er fødekilde til de der står højere oppe i fødekæden og derfor vil et rigt fugleliv ved foderbrætte også tiltrække rovfuglen – det kan skabe nogle dramatiske oplevelser specielt hvis man ikke er forvent med at se rovfuglene helt tæt på. Det kan være store og smukke oplevelser vi beriges med når en rovfugl slår ned ved foderbrættet.


Der spejdes efter bytte


Mislykkedes forsøg på at fange bogfinke - endte i et tæt brombærkrat - AV men heldigt for finken

Byttet - en solsort blev nedlagt
Der skal også være tid til at fordøje - og gud hvor bliver man søvnig af lidt varm mad

En sølvmåge kom og hjalp til med resterne!

Hvor blev resten af? - Sølvmågen havde været der medes tårnfalken var væk

Her løber tårnfalken omkring og leder efter resterne som den vidste den havde efterladt, men sølvmågen havde spist resterne.

Louis