mandag den 14. februar 2011

Fra Nakskov til Marokko


En dejlig eftermiddag i den tidlige forsommer 2010 mødtes Kjeld T. Pedersen, Johnny Pedersen, Henrik Jørgensen, Gabriella Andersson og undertegnede på Møn. De næste 3 dage skulle bruges på at besøge forskellige små øer på Lolland-Falster og Møn, for at ringmærke skarv-unger for DMU. Arbejdet med at puste gummibåden op gik hurtigt, og snart efter var vi på vej ud til den første ø. På vej derud blev der fortalt historier om dengang øen var et paradis for hættemåger, og hvordan øen havde ændret karakter med årene.

Velankommet til øen blev der delt ringserier ud og, så var det ellers bare at starte fra en ende af og få mærket så mange af skarv-ungerne som muligt og hele tiden sørge for, at ungerne var rolige og blev inde i kolonien.

Lidt senere og mange skarv-ringe fattigere sejlede vi ind til land igen. Hvis man ikke kunen se forskel på os fra da vi sejlede ud og kom ind igen, så kunne man i hvert fald helt sikkert lugte forskel.

Vi tog derefter ind til en lille campingplads, hvor der var tid til en masse gode historier. Næste dag gik turen så ud til endnu en ø ud for Møn. Ude på øen var der en lille hytte som vi kunne gå ind i hvis vi havde brug for en pause. Da vi ville inspicere hytten, fandt vi dog en yderst død ræv derinde, og pludselig var lugten af skarv-lort faktisk ikke så slem endda!

Da denne dag var omme var vi mætte af oplevelser og temmelig trætte, så det blev ikke til mange røverhistorier denne aften.

Den 3. dag skulle vi ud til en ny ø, hvor der ikke før var mærket skarver. Så det var med nogen spænding, at vi satte kursen mod Nakskov. Vel ankommet til Langø Havn, støtte vi på første problem, for vi skulle finde en der havde en båd der ville sejle os derud.
Det lykkedes dog at finde en, som gerne ville smutte os derud.

Vel ankommet blev vi mødt af masser af skarv-unger, så det var godt, at vi havde valgt at tage den ø med. Da vi blev hentet senere var vi godt trætte og møre og vores hænder og arme var fyldt med sår fra skarv-ungerne skarpe næb og klør. Dog var vi alle enige om, at det havde været en super tur, og at vi var klar til at ligge på knæ i skarv-lorten igen til næste år!

Siden vores tur er der kommet en hel masse genmeldinger på de skarver vi mærkede på denne tur. Der er blandt andet kommet genmeldinger fra Sverige, Tyskland, Frankrig, England og sågar fra Gibraltar.

Idag kom dog den genmelding jeg havde ventet på - nemlig en fra Afrika! Det var en af de skarver vi mærkede den sidste dag på turen. Den havde fløjet 2531km fra mærkningsstedet til Marokko, hvor den var genmeldt fra.

Forhåbenlig kommer der mange flere genmeldinger de kommende år!

Jesper Brinkmann
Fotos: Kjeld t. Pedersen

fredag den 4. februar 2011

Nybyvej 51. januar måned 2011

Det var ikke en af de måneder, hvor man fugle mæssigt vil råbe hurra. Vinteren har begrænset antallet, men det er alligevel blevet til 15 arter og i alt 140 fugle: Blåmejse 31 - Solsort 27 - Bogfinke 28 - Skovspurv 7 - Musvit 25 - Gulspurv 1 - St. Flagspætte 1 - Jernspurv 1 - Rødhals 1 - Kvækerfinke 8 - Dompap 4 - Sortmejse 1 - Grønirisk 1 - Spurvehøg 1.
Sumpmejse 3 nr. 96 - 97 - 98 så nu er jeg tæt på det magiske tal 100 rmk. på matriklen.
Overraskende nok var det Blåmejse der dominerede, men også Solsort og Bogfinker har været flittige ved foderbrædtet. Kernebiderne har været aktive både ved foderet og i Egetræerne ved huset. Et par Rødhalse og en enkelt Jernspurv har været her hele vinteren og pludselig på de sidste dage i måneden dukkede der Bogfinke op i stort tal, de slæbte et par Kvækerfinke med, så en del af dem, er både blev mærket og kom med i den store vinterfugle tælling.
Den sædvanlige Natugle har siddet i kassen, så jeg tror, at den igen vil blive og få et par unger på vingerne. Ligeledes har et Egern, fyldt sig med mine solsikkefrø, næsten hver dag, den har rede i en af Avnbøgene tæt garagen.

Benny