søndag den 31. maj 2015

Bedre end i går!!

Vejret i dag var stadig præget af den stærke vind, dog var det mere fornuftigt at få nettene op. Vinden havde drejet noget om i SV og kom i dagens løb til at ligge næsten i stik syd.

Resultatet af 10 1/2 times ringmærkning i dag, blev en total på 14 fugle fordelt på 8 arter. Endnu engang lykkedes det, at få en Rødrygget Tornskade i nettet. Denne gang en hun. Dermed er kønsfordelingen pænt ligeligt fordelt med henholdsvis 4 hanner og 3 hunner for i år.

 
1. Flere steder stod nettene godt i læ - dog var der langt mellem fuglene!
2. Dagens Rødrygget Tornskade hun.
3. Der skal da også lige være plads til Rødstjerten!

 
Gruppen med Anders Wiig Nielsen, der her i Weekenden har været i Gedser i forbindelse med Projekt ”Overshoot”, kæmpede bravt med vinden ude på Spidsen af Odden det meste af morgenen, dog uden de helt store resultater. Men hvo intet vover, intet vinder, og især i løbet af den sene formiddag begyndte det at se mere fornuftigt ud. Selv Solen kom frem, selvom det dog kun var for en kortere bemærkning.
Først på eftermiddagen begyndte en Karmindompap igen at synge i haven, så mon ikke vi snart får en i nettet!

Dagens mærkning:

Digesvale/Sand Martin – 2
Hvid Vipstjert/White Wagtail – 1
Jernspurv/Dunnock – 1
Rødstjert/Redstart – 1
Gulbug/Icterine Warbler – 4
Løvsanger/Willow Warbler – 1
Rødrygget Tornskade/Red-backed Shrike – 1
Grønirisk/Greenfinch - 3

Total: 14

Blog v. Johan H. Funder Castenschiold

lørdag den 30. maj 2015

En nul dag!


Ingen fugle blev ringmærket i dag på trods af en ihærdig indsats! Vinden var simpelthen for kraftig, og selvom det var muligt at finde nogenlunde læ nogle få steder i haven, rørte fuglene aldrig på sig. I sidste ende endte det med blot 2 aflæsninger af henholdsvis 1 Gransanger og 1 Havesanger i løbet af de 5 timer nettene var åbne. Ellers er der ikke meget at skrive om og det er nok bedre at gemme noget mere skriveplads til mere begivenhedsfulde dage.

Vinden skulle igen dominere i moren tidlig, men dog ikke helt så meget som i dag. Måske er der alligevel håb for at der kan ske noget. Ja, det kan da i hvert fald kun gå en vej fra i dag rent antalsmæssigt!

Tur langs det Falsterske Dige - Rastende Landsvaler og en fisker med sin fangst!


Eftermiddagen blev brugt til en tur op langs Det Falsterske Dige og rundt i Bøtø Plantage. Observationer herfra inkluderer 2 sy. Karmindompapper, 3 sy. Kærsangere, 1 sy. Skovsanger samt mange rastende svaler. Måske man kunne være heldig at finde en Rødrygget svale i blandt de mange blandede Land- Digesvaler. Dog så eller hørte jeg ikke noget usædvanligt denne eftermiddag.

Blog v. Johan H. Funder Castenschiold
 

fredag den 29. maj 2015

Mens vi venter på vejrskifte…

Mens vi venter på at vejret skal skifte, så der kommer noget mere varme og mere sydlige vinde, fortsætter ringmærkningen som sædvanligt. I øjeblikket er der noget ugunstige vejrforhold her på Gedser for mere eksotiske arter, som ellers gerne dukker op på denne tid af året. Håbet lever dog, og som bekendt kan alting ændre sig i løbet af ingen tid, selv ved det mindste vejrskifte!

Faktisk var der fugle, der både sang og rastede i haven i dag, og hvis ikke antallet var særligt stort, så var spredningen af arterne på de ringmærkede fugle det til gengæld. Ud af dagens 14 fugle i standardperioden, var det kun Digesvale (3) og Gulbug (2), der hver var repræsenteret med mere end ét eksemplar.
 
Et udvalg af dagens fugle i profil. Startende fra oven til venstre: Rødrygget Tornskade, Digesvale, Rørsanger, Havesanger, Tornsanger, Gulbug, Hvid Vipstjert, Grønirisk og Lille Gråsisken.
 
Det lykkedes mig at få fat på endnu en Rødrygget Tornskade, hængende i F4. Ligesom i går var denne også en flot han. Digesvalerne viste sig endnu en gang at gå lavt over nettene i deres jagt på insekter, hvilket resulterede i at 3 kunne få en ring om benet.
I dag var ungerne hos det ene par af havens Musvitter, så blevet store nok til, at de kunne ringmærkes. Sammen med et kuld nyopdagede Hvide Vipstjerte unger, hvis rede var placeret under gesimsen på brændeskuret, blev det til i alt 11 redeungemærkninger. Herligt med alle de små grådige, dinosaurlignede duntotter i hænderne!
Øvrige observationer indbefatter 3 indtrækkende Hvepsevåger, 12 overtrækkende knortegæs samt et par rastende Tårnfalke, som det mest bemærkelsesværdige.
 
Dagens mærkninger:
 
Digesvale/Sand Martin – 3
Hvid Vipstjert/White Wagtail – 6 (heraf 5 pull.)
Gærdesmutte/Winter Wren – 1
Rørsanger/Reed Warbler – 1
Gulbug/Icterine Warbler – 2
Tornsanger/Common Whitethroat – 1
Havesanger/Garden Warbler – 1
Musvit/Great Tit – 6 (Alle pull.)
Rødygget Tornskade/Red-backed Shrike – 1
Grønirisk/Greenfinch – 1
Tornirisk/Linnet – 1
Lille Gråsisken/Lesser Redpoll – 1
 
Total: 25
Blog v. Johan H. Funder Castenschiold

torsdag den 28. maj 2015

Svaler og Rødrygget Tornskade

Igen var det første indtryk, der mødte mig, da jeg trådte ud af døren i morges, den friske vind der ramte mit ansigt. En vind fra Sydvest, der trænger mere uhindret ind i haven. Det var dog alligevel muligt at få nettene sat op, og klokken 04:05 var der bare tilbage at vente og se, hvilke fugle dagen kunne byde på.

Faktisk startede dagen overraskende godt, med en Munk og lidt senere på første netrunde også en fin hun Landsvale. Landsvalen er den første ringmærkede for Gedser Fuglestation i år! De næste par runder var præget af en del aflæsninger af især Gulbuge og Tornsangere. Ligesom de sidste dage begyndte Digesvalerne at fouragere lavt i haven, og allerede klokken 06:30 hænger den første i nettet.
 
Landsvale (den første for Gedser Fuglestation i år) og én af dagens 3 Digesvaler

På samme runde hænger der mindsanten også en flot han Rødrygget Tornskade i Ø6. Så selvom det ikke er det store antal nymærkninger, der kan prales af denne morgen, kan man vel med rette bruge vendingen "lidt men godt" om denne blæsende maj dag på Gedser Odde.

Dagens fugl - en flot han Rødrygget Tornskade.

Efter et par digesvaler mere, var det slut omkring klokken 9. Jeg lukkede nettene igen 10:10, da det begyndte at blive noget mørkere i vejret. Af øvrige observationer så jeg imellem netrunderne 2 overflyvende Sortstrubede Lommer og lidt trækkende Knortegæs som det mest bemærkelsesværdige. 
Lige over middag begyndte det at smådryppe, og i løbet af eftermiddagen kom der lidt regn. I skrivende stund er det dog blevet solskin igen, og vinden lader til at have lagt sig noget. Lad os håbe at nattens vejr bringer nogle nye fugle til Stationen i morgen tidlig!
 
Dagens mærkninger:
Digesvale/Sand Martin - 3
Landsvale/Barn Swallow -1
Munk/Blackcap - 1
Rødrygget Tornskade – 1
 
Total: 6

Blog v. Johan H. Funder Castenschiold

onsdag den 27. maj 2015

Blæst, Digesvaler og formidling

Vinden var frisket noget op i løbet af natten, og da jeg vågnede i morges, lå den en frisk 12 m/s fra Nordvest. Da jeg gik rundt i haven, viste det sig dog hurtigt, at næsten alle net kunne åbnes alligevel. Det endte med, at det kun var H4 i hegnet nede mod havet, der forblev lukket.

P.g.a. vinden var mine forhåbninger til et evt. nyt indryk af fugle i løbet af natten lave. Første netrunde begyndte da også meget stille med en enkelt Gråspurv i nettet lige Øst for huset. Da jeg kommer til hen det gamle Hejsenet, ser jeg dog en Phylloscopus hænge i det øverste netfag. Fedt en Skovsanger! Fuglen havde tydelig rugeplet og må derfor betragtes som en nær ynglefugl her i området omkring Stationen. Så er vi i gang!
 
Dagens Skovsanger - en flot sag!
 
På de næste netrunder var der dog meget meget få fugle. Anden netrunde, der plejer at være den bedste, blev endda en 0 runde! Forventningerne til dagens to formidlinger var derfor ikke så store, da Gert ankom som den første hjælper klokken otte. 3 fugle var her blevet ringmærket i løbet af morgenen. Vi diskuterede lidt opgivende, hvad vi skulle stille op, hvis der helt skulle stoppe med at være fugle fra da af. Heldigvis kunne jeg 10 min. før den første gruppe, bestående af en 5. klasse, ankom, pille 2 Digesvaler ud af nettene sammen med et par aflæsninger. Der var nu også pænt med svaler, der fløj rigtigt lavt og fouragerede over nettene, og i løbet af den næste time kom vi i alt op på hele 7 ringmærkede Digesvaler! Godt for Hans og Co. der stod for formidlingerne, og samtidig også rigtigt godt for Niels Krabbe, da Digesvalen er en langdistancetrækker med vinterkvarterer syd for Saharaørkenen. På den måde fik han mulighed for at tage blodprøver fra en ikke helt så almindelig ringmærkningsart her i Danmark.
 
2 af dagens imponerende 7 ringmærkede Digesvaler!
 
I mellem Digesvalerne var der også et par gamle aflæsninger af Gulbuge, fra henholdsvis 2012 og 2013. Det drejer sig sandsynligvis om lokale fugle, der yngler her i haven. Derudover havde vi både Løvsanger og Gransanger i nettene, hvilket bringer os op på hele 3 arter af Phylloscopus’er i løbet af morgenen.

På trods af den ellers så tvivlende start var der efter al held flere fugle at se på og lære om til de fremmødte gruppers begejstring og fornøjelse.
 
 
De 2 formidlingsgrupper: Øverst ses gruppen fra Dansk Vandrelaug og nederst ses den opmærksomme og ivrigt lyttende 5. klasse!
 
Af øvrige observationer kan nævnes en overflyvende Lille korsnæb samt en sen fiskeørn. Luis gav ved 9 tiden melding om dagens "hit" i form af en kaldende Hærfugl. Bare den dog kan blive lokket ind i haven og i nettene! Derudover var der usædvanlig mange overtrækkende Knortegæs, og vi talte her fra Stationshaven godt 1600, der næsten alle skar spidsen af og krydsede ind over land lidt Nord for Fyret. 
Efter 4 dage her på Stationen tog Niels igen af sted efter at have opnået et acceptabelt antal blodprøver. Nu må vi vente og håbe, at der kommer nogle spændende resultater ud af de indsamlede prøver.
I morgen tidlig loves der igen ret kraftig opfriskende vind, så vi må se hvad der er i vente. Èn ting har jeg i hvert fald efterhånden lært omkring vejr og fugle – at man aldrig kan vide sig sikker på noget på forhånd!

Dagens mærkninger:

Digesvale/Sand Martin – 7
Gulbug/icterine Warbler – 1
Havesanger/Garden Warbler – 1
Munk/Blackcap – 1
Skovsanger/Wood Warbler – 1
Gransanger/Chiffchaff – 1
Løvsanger/Willow Warbler – 1
Gråspurv/House Sparrow – 2
Grønirisk/Greenfinch – 1
Tornirisk/Linnet – 2

Total: 18  

Blog v. Johan H. F. Castenschiold

tirsdag den 26. maj 2015

Gammel ”berejst” Havesanger

Dagen startede stille ud i morges med klar himmel og næsten ingen vind. Det var derfor med en vis optimisme, at alle havens net blev åbnet. Men dog, som det også har været tilfældet for de sidste dage, og som nok også er forventeligt på denne årstid, viste det sig at være de første tre netrunder, der gav de allerfleste fugle på denne maj dag. Temperaturen holdt sig i den lave ende og sneg sig endnu engang ikke højere op end en 9-12 grader her ude på Danmarks sydligste punkt.

Morgenstemning fra Danmarks sydligste beliggende hus, hvor Solens stråler netop rammer toppen af buskene.

Blandt dagens mærkninger var det igen arter som Tornsanger og Havesanger, der dominerede. I blandt Havesangerne havde vi en aflæsning af en fugl mærket af Hans Lind 21. juni 2010. Dette betyder, at denne fugl på 18 gram har klaret at flyve til Afrika og tilbage igen hele 4 gange, siden den blev ringmærket her første gang. I dag havde vi også et lille influx af Løvsangere med i alt 4 fugle. Dejligt at se at der stadig trækker nogle igennem af denne art.
Ud over sangerne havde vi også en anden afrikatrækker i dag i form af en skovpiber, som blev den 5. ringmærkede for Stationen i år. På trods af et lidt anonymt ydre er det altid en dejlig fugl at have i hånden. Vi lukkede nettene klokken kvart i et efter et par timer uden nogen fugle.
Niels Krabbe er nu nået op på omkring 50 blodprøver til analysering for antistoffer imod West-Nile virus, hvilket må siges at være pænt, når man tænker på det samlede antal mærkede fugle, vi har haft til rådighed de seneste par dage. Heldigvis har langt de fleste nymærkninger været afrikatrækkere (langdistancetrækkere), som er målgruppen for hans undersøgelse af virussets udbredelse og spredning.
Så blev det i dag også tid til, at Johanne takkede af for denne gang og igen skulle nordpå og hjem til Nordsjælland efter to uger her på Gedser Fuglestation. Jeg vil bare benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde og gode fugleoplevelser sammen her det seneste stykke tid.

Dagens mærkning:

Skovpiber/Tree pipit – 1
Rørsanger/Reed Warbler – 1
Gærdesanger/Lesser Whitethroat – 2
Tornsanger/Common Whitethroat – 4
Havesanger/Garden Warbler – 4
Munk/Blackcap – 1
Gransanger/Chiffchaff
Løvsanger/Willow Warbler – 4
Total: 18

Blog v. Johan H. Funder Castenschiold

mandag den 25. maj 2015

Fra Norges sydligste punkt til Danmarks sydligste

Det var tåget og vindstille i morges og en del fugle sang i haven. Desværre var det igen en dag hvor få fugle blev ringmærket. Vi nåede en total på 12 fugle fordelt på 8 arter, stort set alle fugle blev mærket inden ved ottetiden hvor det begyndte at regne. Det var kun småregn, så vi holdt nettene oppe og håbede på at der ville komme gang i fuglene når regnen stoppede. Men der skete desværre ikke meget mere, derfor valgte vi at lukke ned klokken 10.

Endelig kom der en Lille fluesnapper, den har jeg ventet på siden jeg kom til Gedser for 14 dage siden. Jeg havde næsten opgivet håbet om at de ville ankomme mens jeg var her. Men det var til min store glæde da opdagede at der endelig var kommet en. Det var en af de arter jeg havde drømt om at få lov til at ringmærke på denne tur.

Den norske Munk vi fangede i sidste uge, var blevet ringmærket i Nedre Våge, Lindesnes den 27 august 2013. Det er 487 km herfra og er Norges sydligste punkt. Så det er da lidt sjovt at den er genfanget her ved Danmarks sydligeste punkt.

Kort der viser hvor Munken blev ringmærket i Norge. Det er 487 km fra Gedser. 

Efter middag kørte Petter, Johan, Gert, min mor og jeg en tur til Lolland. Vi ville forsøge at finde Pirolerne i Frejlev Skov, da vi kom dertil midt på dagen og i regnvejr måtte vi desværre gå igen uden at have set eller hørt dem. I stedet tog vi en tur til Kaløgrå for at se hvad vi kunne finde der. Vi så en masse flotte Strandhjejler i sommerdragt, dem har jeg aldrig set så dem var jeg rigtig glad for at se. Turens andet højdepunkt var en Hvepsevåge der kom lavt hen over os, den var ny DK art for Petter og ny DK årsart Johan. Vi så desuden Lille kobbersneppe, Klyde, Knarand, Gøg samt flere andre arter. På vej tilbage var vi et lille smut forbi Majbølle, her var der ikke det store at komme efter. Det mest spændene var en enkelt Stor skallesluger og en Lille lappedykker der lå og dykkede rundt i søen tættest på tårnet. Derefter satte vi Petter af på stationen så han kunne komme med toget hjem til København.

Imorgen efter ringmærkningen er det min tur til at takke af for denne gang. Det har været to meget spændende og lærerige uger, hvor jeg har fået ringmærket lidt over 200 fugle, fordelt på 29 arter. 8 nye ringmærkningsarter blev det til, derudover har jeg fået set 5 nye arter, så det er jo ikke dårligt :-)
Jeg har nydt at være her og gå ture ved stranden og langs markerne, samt at få mulighed for at komme ud at se en masse af de gode fuglelokaliteter på Falster og Lolland. Det bliver nu helt mærkeligt at komme tilbage til København og hverdagen.
Tak for to dejlige uger med godt selvskab her på stationen. Glæder mig allerede til at komme igen en anden gang.

Dagens mærking:
Gulbug/Icterine warbler - 1
Tornsanger/Whitethroat - 2
Munk/Blackcap - 1
Gransanger/Chiffchaff - 2
Grå fluesnapper/Spotted flycatcher - 1
Lilel fluesnapper/Red-breasted flycatcher - 1
Bogfinke/Chaffinch - 2
Grønirisk/Greenfinch - 2

Total 12

Blog v. Johanne Øhlers Aagaard

søndag den 24. maj 2015

Blodprøvetagning

Vi startede godt idag med fint med fuglene i nettene, de første 3-4 runder. Derefter stilnede det af og vi havde kun få fugle efter klokken 7. Totalt fik vi mærket 18 fugle fordelt på 9 arter. Derudover havde vi 8 genfangster. Genfangsterne var idag også velkomne, da vi har fået selvskab af Niels Krabbe, som de næste dage skal tage blodprøver på de afrika-trækkende småfugle. Han fik taget blodprøver fra 22 fugle, bl.a. fra Havesangere og Tornsangere. Blodprøverne skal bruges til at overvåge forekomsten af West Nile Virus.

Niels Krabbe tager blodprøver til overvågning af West Nile Virus
Det er stadigvæk mest sangere vi får i nettene. Idag har vi dog haft et par Blåmejser, højst sandsynligt  et lokalt yngle par. Vi har ellers ikke haft mange mejser de sidste par uger, og det var de første Blåmejser jeg har mærket i denne omgang. Selvom de bider er de nu søde de små blå dunbolde.

Blandt genfangsterne fandt Johan en Havesanger mærket med en ring fra Madrid. Det er anden gang i år at der er genfanget en spansk mærket fugl her i haven. Da Hans tidligere i år genfangede en Munk med spansk ring. Det bliver spændene når der kommer svar og vi kan se hvor og hvornår de er  mærket i Spanien.

Min mor er kommet på besøg idag og vi fik derfor mulighed for at komme ud og se lidt andet end stationshaven og odden. Vi kørte alle fem en tur til Bøtø Nor hvor vi bl.a. så en gammel Havørn, 4 Gøge og et Rørhøg par. Vi var derefter en tur forbi diget ved Bøtø strand, hvor vi så en rigtig flot han Sortstrubet bynkefugl.

Dagens mærkning:
Jernspurv/Dunnock - 1
Gulbug/Icterine warber - 1
Tornsanger/Whitethroat - 4
Havesanger/ Garden warbler - 3 
Munk/Blackcap - 2
Gransanger/Chiffchaff - 2
Løvsanger/Willow warbler - 2
Grå fluesnapper/Spotted flycatcher - 1
Blåmejse/Blue tit - 2 

Total 18
Blog v. Johanne Øhlers Aagaard


lørdag den 23. maj 2015

Regn og en tur på Odden

Det var en grå morgen og skyerne hang tungt over haven, vi åbnede nettene og holdt skarpt øje med radaren. Der gik ikke mere end lidt over en timer før vi måtte lukke ned på grund af regn. Vi nåede at få 6 fugle i nettet. Derefter ventede vi indendørs på at regnen ville stoppe så vi kunne åbne igen. Det kunne vi 9.30 og på trods af at nettene var oppe til kl 14 fangede vi kun en ny fugl. Dagens total endte derfor på 7 fugle og 7 arter, den lille mængde fugle har da i det mindste været varieret. Vi hørte Karmindompap i haven af flere omgange og håbede hver gang den stoppede med at synge at den nu sad i nettet, men desværre ikke denne gang. Måske har vi bedre held imorgen.

Klokken 11 kom Hans forbi med Petter som skal være her et par dage for at prøve at ringmærke. Vi gik en runde, som desværre kun gav to genfangster af Jernspurve. Da der ikke var meget at se på i haven valgte Petter og jeg at gå en tur ud på Odden, mens Johan blev og holdt nettene åbne. På Odden mødte vi Louis, Gert og fire andre fuglekikkere. Her fik vi bl.a. set Havørn, Rød glente, Stenpikker og Splitterner. Vi fik også nydt forårssolens varme i læ af busken.
Jeg fik desuden en forklaring på hvorfor vi ikke har set mere rovfugle træk her, som jeg igår skrev at vi undrede os over hvor blev af. Louis kunne tegne og fortælle at de fleste rovfugle her om foråret trækker langs med den tyske kyst og først forlader kysten når de kan se den danske kyst ved Hyllekrog, hvor der er færre kilometer over vandet end der er fra den tyske kyst til Gedser odde, derfor ses rovfugle trækket mere ved Hyllekrog om foråret, da de fortrækker den kortere stærkning over vandet. Nu håber jeg at jeg har forstået og beskrevet det rigtigt.

Petter, Gert og Louis på Odden med stationshaven i baggrunden.

Her til eftermiddag har vi været en tur af poststien og tilbage langs standen. Der var godt gang i Digesvalerne som har fået lavet flere huller i skrænten siden forleden dag. Vi havde håbet på at genfinde den Rødtoppede fuglekonge vi så forleden aften ved Birkemose, da Petter ikke har set den i Danmark, desværre uden held. Da vi kom tilbage og gik over fårefolden skræmte vi Agerhønsene op, så Petter fik da en ny art for Danmark på turen.

Til eftermiddag gik
Dagens mærkning:
Hvid vipstjert/White Wagtail - 1
Solsort/Blackbird - 1
Kærsanger/Marsh warbler - 1
Havesanger/ Garden warbler - 1
Munk/Blackcap - 1
Grå fluesnapper/Spotted flycatcher - 1
Tornirisk/Linnet - 1

Total 7

Blog v. Johanne Øhlers Aagaard