søndag den 31. juli 2011

Bedste juli nogensinde!

Da jeg i sin tid lagde billet ind på ringmærkningstjansen her til sommer, valgte jeg at tage juli med, for så kunne jeg jo gøre haven fangstklar, samtidigt med at jeg regnede med at jeg ville kunne mærke lidt ynglefugle, inden trækket ville blive sparket igang til august. Det skulle dog vise sig at gå helt anderledes!
Men først lidt om månedens sidste dag! Da jeg stod op imorges vidste jeg at dmi havde lovet en masse regn klokken 6, så åbnede kun 8 net, og så hurtigt ind og kigge på dmi igen. Nu stod der intet om regn, så hurtigt ud og åbne resten af nettene!
Ude over fårefolden stod enorme sværme af dansemyg. Dette opdagede hættemågerne i løbet af dagen og så var der dømt ædegilde! Fangsten startede i det små men allerede på kl. 5 runden sad der en ung hun tårnfalk i det nederste fag i N6. Tårnfalk fanger vi ikke så mange af, så en fed fangst.
Louis ankom til stationen i løbet af morgenen og havde medbragt madvare til det helt store morgenbord! Mange mange tak Louis!
Lidt op ad morgenen gik en ung gøg i et af lærkenettene på folden, og blev dermed den 3. gøg der får ring i år, hvilket er ny rekord for stationen! Alt i alt blev der mærket 83 fugle idag, så endnu en super julidag.
Gert ankom også til stationen med nye skilte og mens vi alle stod og snakkede om hvordan stationen skulle drives hører vi en lyd som får os alle til at kigge op. Vi ser herefter en atlingang komme drønende direkte gennem stationshaven nede i nethøjde, men desværre uden at ramme et net. Atlingand er sjælden på odden, så en meget meget underlig obs!
Årets først "det hvide C", som er en dagsommerfugl, bliver spottet af Gert i forhaven.
Nå men tilbage til juli totalen, for som allerede nævnt bliver det en rekord juli for stationen! Ud over et par enkelte fangstforsøg ved kroghage og birkemose på grund af karminprojektet er alle fugle mærket i stationshaven siden den 10. juli:
Tårnfalk 1
Ringdue 1
Gøg 3
Mursejler 16
Biæder 1
Stor flagspætte 1
Lille flagspætte 1
Sanglærke 2
Landsvale 2
Engpiber 4
Gul vipstjert 9
Hvid vipstjert 5
Gærdesmutte 1
Jernspurv 4
Rødhals 1
Husrødstjert 9
Rødstjert 13
Stenpikker 3
Solsort 6
Sjagger 1
Sangdrossel 1
Græshoppesanger 1
Sivsanger 18
Kærsanger 208
Rørsanger 66
Drosselrørsanger 1
Gulbug 126
Gærdesanger 54
Tornsanger 114
Havesanger 46
Munk 10
Skovsanger 3
Gransanger 102
Løvsanger 55
Grå fluesnapper 11
Broget fluesnapper 4
Blåmejse 2
Musvit 13
Spætmejse 2
Træløber 2
Korttået træløber 1
Rødrygget tornskade 6
Stær 3
Skovspurv 3
Grønirisk 3
Stillits 1
Tornirisk 43
Karmindompap 15
Gulspurv 4
Rørspurv 6
Ialt 1008 fugle af 50 arter!
Især antallet af kærsangere er helt ekstremt mange, og kun 2 af fuglene har været 1k-fugle. Det bliver derfor meget spændende at se, hvor mange unger der kommer, eller om det høje antal af gamle fugle skyldes, at de har fået ødelagt deres yngel i det ekstreme regnvejr vi har haft i løbet af sommeren!
Jesper

lørdag den 30. juli 2011

Nye arter

Nu er juli ved at rende ud, og vi skal snart ind i august. Derfor var det heller ikke uventet at nye arter dominerede i fangsten idag. Det startede med at de grå fluesnappere begyndte at gå i nettene. Altid en fed fugl at mærke og idag blev en stor-dag for arten med hele 11 mærkede. Dette kan sammenlignes med at der tidligere år kun er mærket 4 grå fluesnapper i juli måned! 3 i 2007 og 1 sidste år.
En flot rødrygget tornskade gik i Ø6, og på trods af det stærke og spidse næb og det hidsige temperament, var det nu et dejligt gensyn med denne art! Også den art havde en utrolig flot dag med hele 6 mærkede - 2 gamle hanner og 4 gamle hunner. Dette er også ny dagsrekord for juli måned. 2 brogede fluesnappere gik også i nettet, disse var begge to unge hunner. I alt blev der mærket 85 fugle idag og udover de allerede nævnte blev også en karmindompap samt en korttået træløber mærket idag!
Rune gik en tur op til Birkemose om eftermiddagen, mens jeg fiksede N1, der var gået i stykker og senere fik vi udskiftet N2 også!Til aften ankom min kæreste til stationen, men hun skal dog hjem igen allerede imorgen.
I nat skal det regne en del, men vejret i morgen ser giftigt ud, og der skal jo vand til vands!
Jesper
Foto: Jesper

fredag den 29. juli 2011

TAK for hjælpen!

Idag så i første omgang ud til at blive en stille og rolig dag på odden, men udviklede sig til at blive en fremragende dag! Det startede som sagt dårligt med regn fra morgenstunden, så ingen mærkning! Lidt hen ad morgenen kom Benny på besøg, så vi satte lige lidt net og fangede en løvsanger og en kærsanger inden vi igen lukkede på grund af regn. Vi gik derefter lidt igang med kratrydning. Hans og Gert kom så og tog også fat med kratrydningen samt andre sager der skulle ordnes. Frants ankom sammen med hans søn og datter og alle tre gik også igang med det hårde slid og slæb.
Op ad formiddagen ankom Rune også til stationen og trak i arbejdshandskerne! Der skete alt i alt en hel masse på odden idag, og man kan nærmest ikke kende haven længere:)
Vores gamle hejsenet fik også lov at suse mod jorden da Gert ikke tænkte nærmere over at der stod en pløk midt i brombærkrattet, da han gik med hækklipperen! Han mente selv at han fortjente 10 point for kunsten i at ligge den 5 meter høje stolpe helt lige ned! Vi andre var ikke helt enige i dette, men vi fik hurtigt rejst nettet igen og det eneste Gert herefter fik klippet var de planter han skulle - eller ja det vil sige han fik vidst også klippet ledningen over. Men til gengæld blev stierne han ryddede yderst flotte!
Så en STOR tak til alle der bidrog med arbejdet idag! Det var super dejligt, at nå så meget og især på en dag hvor vi ikke havde planlagt kratrydning!
Jesper
Foto: Jesper

torsdag den 28. juli 2011

Kongen af acroerne på besøg


Endnu en dag gryede, og jeg var som sædvanlig parat til at tage imod fuglene fra solopgang. Men hov der var sket en tydelig ændring fra de foregående dage, for pludselig stod nettene gabende tomme på første runde.
Henne i N4 hang dog den første fugl - en husrødstjert. En god art at starte med trods alt og lige så langsomt begyndte fuglene da også at trille i nettene. I Ø7 hang der sørme en 1k græshoppesanger, det er ellers noget vi normalt kun fanger i august/september og ikke ret mange. Næste runde gav endnu en husrødstjert samt en skovsanger!
Da jeg senere kommer gående hen til Ø8, ser jeg en stor fugl hænge midt i nettet med en lang hale, så regner med at skulle hen og pille en sangdrossel ud af nettet. Henne ved fuglen bliver jeg budt velkommen med et par meget høje skrat fra fuglen og jeg kan hurtigt pille Gedsers kun 2. drosselrørsanger ud af nettet. Den første drosselrørs blev mærket tilbage i juli 2005, så der skulle altså gå 6 år, før den næste røg i nettet. Denne er til gengæld en kæmpe han og sindsygt flot.
De lokale blev tilkaldt og kom og nød oplevelsen sammen med mig. Fuglen blev fotograferet med en almindelig rørsanger, for at kunne sammenligne størrelsen. som det ses er det lidt af en kæmpe!
Inden folk smuttede igen nåede de sørme også at se en spætmejse få ring! Det er ret vildt at mærke 2 spætmejser på 2 dage hernede.
Senere på dagen kom der ikke mange nye fugle, men endnu en skovsanger fik ring, mens en spurvehøg hun røg ud af nettet igen.
Imorgen skal det regne hernede, men som det gamle ordsprog siger "Der skal vand til vands". For ikke fuglefolk, så står "vands" for vandsanger, som er en meget eftertragtet sanger, som ses meget sjældent i Danmark!
Jesper
Fotos: Gert Jeppesen

onsdag den 27. juli 2011

Endnu en acro-dag

Havde forventet endnu en god dag idag, og blev da bestemt heller ikke skuffet da jeg gik de første runder! Igen idag dominerede kærsangerne fuldstændigt, og ialt blev der mærket 66 kærsangere idag! Udover dette var der også en imellem med en dansk ring som ikke er brugt her i Gedser. Efter de forløbige detaljer så skulle denne fugl være mærket et sted på Fyn sidste år!
En ornitolog fra Næstved var på besøg, og mens han var her kom en gammel hun spætmejse flyvende og gik i det nye hejsenet! Det er ellers sjældent at vi mærker spætmejser her i stationshaven!
Imellem netrunderne blev der slået lidt græs, da jeg er kommet håbløst bagud med dette på grund af al kratrydningen. Derudover er vores havetraktor nemlig holdt op med at ville slå græs, så vi har kun den lille maskine at slå med igen nu. Har du derfor en gammel havetraktor, som du bare skal af med, så vil vi meget gerne hører om det!
I alt blev der mærket 131 fugle i stationshaven idag, og en af de sidste blev efterårets 1. skovsanger. Det er altid en skøn fugl at fange!
Imorgen ser også ud til at kunne blive en okay mærkedag, selvom det dog skal blæse lidt mere desværre!
Jesper
Foto: Jesper

tirsdag den 26. juli 2011

"Pyt det er jo bare lokale ynglefugle"

Imorges vågnede jeg ved at der var lys udenfor. FANDENS, så har jeg overhørt vækkeuret og sovet for længe. Herefter foregik netopsætningen i løb, mens jeg forbandede at jeg kunne sove fra vækkeuret. Undervejs så jeg dog ingen fugle og så tænkte jeg "nå ja pyt vi er kun i juli, så det er alligevel kun lokale ynglefugle jeg fanger". Således opmuntret af min egen dårlige undskylding, kunne jeg gå ind og trække i ringmærkervesten og drage ud på første netrunde.
Der var godt med fugle i alle nettene, så det med lokale ynglefugle måtte jeg hurtigt trække i mig igen, for da 1. runde var klaret havde jeg mærket over 50 fugle! En rød karmindompap sad desuden og sang i haven, og en gulirisk sad der sørme også og sang.
Mikkel Lausten kom igen forbi stationen og gik med på en netrunde. Jeg sagde at nu manglede der bare en rørsanger med belgisk ring. Den næste fugl Mikkel kommer hen med er en rørsanger med ring om benet "Musso.Nat. 1000 Brussels". Så den må have hørt mig!
Gert ankom også i løbet af dagen og sammen fik vi gjort netbanerne Ø3 og Ø4 klar og sat nettene op. Ialt blev det til 196 mærkningerne idag, hvilket er klar rekord for stationen i juli måned ligesom 11 sivsanger og 84 kærsangere er nye dagsrekorder for stationen! Sidste fugl til at få ring blev en 1k karmindompap. Den 32. vi mærker i år! Iøvrigt blev også en svensk rørsanger aflæst om eftermiddagen. Det er meget sjældent vi aflæser to udenlandske fugle på samme dag!
Da jeg lukkede net til aften bryggede mosekonen i den indre fårefold, mens en familie pindsvin gryntende gik over stien, alt imens solsorten sørgede for aftensang fra toppen af udkigstårnet.
Sådan en smuk aften gør, at man kun kan elske livet på Gedser Odde!
Jesper

mandag den 25. juli 2011

Den flittige belønnes!


Idag kunne jeg så endelig åbne net fra morgenstunden. Det blæste dog stadig en smule ved netopsætning samtidigt med at det støvregnede, så nogle net forblev lukkede indtil om eftermiddagen. Der var dog masser fugle i haven, og det var dejligt at se at fuglene havde klaret de sidste dages uvejr godt. Måtte gå netrunde hele tiden da det støvregnede, men der var hele tiden fugle at pille ud, og en ung karmin var der også blandt fuglene. Det er den 31. karmin vi mærker i år!
Klokken 10 stoppede det med at støvregne og jeg gik straks igang med at rydde krat ved Ø2 og N9, så jeg kunne få disse net sat op, hvilket skete om eftermiddagen. Lidt i 11 står jeg ved det gamle hejsenet og er ved at pille en gulbug ud af nettet, da jeg hører en velkendt lyd, og lidt efter kommer en biæder drønende gennem haven og ryger syd. Regner egentlig med at den er trukket væk, da jeg ikke ser mere til den før et par timer efter, da en ornitolog fr ahillerød genfinder den i de døde træer i fyrhaven. Han blev meget glad for synet, da det var hans første biæder.
Jeg fortsætter kratrydningen og biæderen forsvinder igen fra haven. Klokken 17.15 er jeg igen på netrunde og på vej til N4, kan jeg skimte noget gult mellem bladende, så regner med at skullle hen og pille en gulbug ud. Da jeg drejer rundt om hjørnet er hjertet dog på vej ud af halsen, for i nettet hænger biæderen og hvæser af mig.
Resten af turen tilbage til stationen foregik med et smil så stort at man skulle tro jeg havde vundet i lotto - men det havde jeg jo nærmest også:)
Det er 3. gang der ringmærkes biæder i DK gennem tiderne, og utroligt nok også 3. gang i år. Heraf står Gedser for de 2 af fangsterne, mens Blåvand halter slemt bagefter med deres ene mærkede!
Håber på endnu en god dag imorgen!
Jesper
Fotos: Hans Lind

søndag den 24. juli 2011

Rekord på trods af regn og storm

Stod igen idag op til endnu en dag med møgvejr. Kom dog ud og fik mig taget sammen til at køre et par læs krat ud på bålet. Stoppede dog dette projekt efter at vinden havde grebet fat i en tjørne-gren og blæst den lige ind i snotten på mig, så jeg var godt spiddet med torne flere steder. Herefter gik jeg igang med nogle af de andre steder og fik ryddet lidt. Under rydningen opdagede jeg at det susede rundt med sejlere ude over poststien. En ringmærker der ikke har kunne mærke i 3 dage lader ikke sådan en chance gå fra sig, så løb ind og hentede et net og stænger og så ud på poststien for at flicke. At flicke er når man holder nettet vandret og når fuglen så flyver henover, så drejer man lynhurtigt nettet, og fanger fuglen. Imens jeg fik gjort nettet klart var fronten dog drevet forbi odden og alle sejlerne fløj foran den, så jeg kunne pakke sammen igen, men så var tingene da parat hvis nu der kom endnu en chance.
Gik herefter igang med at sætte H1 op, og imens jeg stod og bøvlede med det i stormen ankom Gert. Det gik noget hurtigere at få nettet op nu vi var 2, så kort efter var endnu et net klar til når det gode vejr vender tilbage.
Her til aften gik jeg lige et smut ud for at se om sejlerne var kommet tilbage. Det var de!
Ind og hente net og så ellers bare igang. Hurtigt havde jeg 1, og så var jeg sådan set glad, for det er utroligt sjældent vi fanger sejlere, så hver gang er noget helt specielt!
Det skulle dog blive endnu vildere, for i den 1½ time jeg stod og flickede inden regnen kom væltende fik jeg fanget og mærket hele 16 mursejlere!!
Tidligere årsrekord for stationen er på beskedne 3 fugle, så altså en helt vild dag! Kun en af fuglene var en 1k, mens resten var gamle fugle!
Pludselig holdte politiets indsatsleder oppe på vejen og kiggede med, mens jeg fangede sejlere. Han kørte dog igen, så nok ikke mig, han var kaldt ud til:)
Måske imorgen igen byder på sejlerfangst?
Jesper

lørdag den 23. juli 2011

Alene på odden

Her til aften måtte Anders desværre drage tilbage til Fyn, da han havde fået sig en slem omgang influenza, som ikke lige ville forsvinde. Så nu er jeg alene tilbage på odden!
Der var dog heller ikke mulighed for at mærke noget idag, da himlen igen har ladet vand falde i utrolige mængder over odden, samtidigt med at en kølig vand fejer hen over odden! Hvis vejrudsigten, så bare varslede bedre vejr, så kunne man ligesom gå og glæde sig. Men istedet varsles der regn, så langt øjet rækker!
Fik dog lavet lidt praktiske ting idag. Alt det træ vi har skovet her de sidste mange dage blev idag skåret til brænde og stablet i skuret. Derudover startede jeg på rydningen ved Ø4, som er et af de allerbedste netsteder på odden. Eller rettere det burde det være, men pt ligener netbanen mere en frodig del af Amazonas-regnskoven.
Nåede da også kun at starte på rydningen idag, så der er lige nogle dages arbejde endnu.
Imorgen er planen at stå tidligt op og gå ud og knokle videre i regnvejret, så jeg er helt klar når vejret engang vender!
Jesper

fredag den 22. juli 2011

Regn, regn og regn

Idag blev i den grad en våd dag på odden. Hele natten til idag og hele dagen har himlen i den grad åbnet sig over Gedser, og ladet vandet falde ned i stride strømme! Hele stationshaven er da stort set også oversvømmet, og Anders og jeg har snakket om, at der nu må kunne fanges vadefugle i haven!

Der var ikke meget at lave på odden i dette vejr desværre. Derfor valgte Anders og jeg da også at køre med Gert hjem til ham, og se billeder fra Gerts sidste tur til Ghana! Vi blev hos Gert til om aftenen og kunne nyde et lækkert måltid aftensmad. Tak for det!
Der skete dog også noget godt idag, for igår så Anders og jeg en brevdue rende rundt i haven. Jeg kunne se at den ikke så ud til at have det helt godt, så jeg fik fanget fuglen. Her til morgen fandt jeg så frem til dens ejermand i Haslev, via dens ring på benet.
Han blev rigtig glad for at vi havde fundet fuglen og fik en lokal brevduemand fra Nykøbing til at afhente fuglen. Da jeg fortalte dette til Hans, viste det sig at manden der skulle hente duen havde arbejdet på den samme skole som Hans. Så der var gensynsglæde, da duen blev afhentet!
Imorgen fortsætter regnen, så Anders og jeg må nok indstille os på endnu en dag uden fugle i hænderne!
Jesper

torsdag den 21. juli 2011

Biæder!

En spændende dag på odden! Dagen startede meget som igår, dog med lidt mere vind, men stadig mange fugle. Gamle kærsangere og unge gransangere har domineret fangsten. Hele 23 gransangere blev det til og 12 kærsangere. Blandt de lidt mere usædvanlige fangster bør der nævnes Gul Vipstjert, endnu tre husrødstjerter, Sivsanger og seks løvsangere. En gammel Gulbug med ring på fra 2009, blev datalogget og en af tornsangerne med logger blev genfanget, og alt sad som det skulle. I alt endte dagen på 65 nymærkninger.

Klokken lidt over otte, går vi rundt ude i fårefolden for at tjekke lærkenettene. Inde i haven ser jeg en underlig, lang skikkelse sidde i det udgåede træ ved siden af udkigstårnet. Kikkerten bliver selvfølgelig løftet op, og straks ser jeg et væld af gule, røde og grønne farver, og sagen står klar. Biæder! Vi får hurtigt tjekket nettene og løber så ind i haven. Fuglen går gentagne gange over de to hejsenet og ofte ser vi den sidde på netstolperne. Ret nervepirrende for en ringmærker. Den bliver tilsyneladende i haven hele dagen, og sidder her formentlig endnu, da det har regnet kraftigt det sidste stykke tid. Der har også været lidt folk forbi for at se den og jeg tror faktisk ikke at nogen har misset den. Det skal blive spændende at se hvor lang tid den bliver her, for der er lovet meget regn i løbet af de næste par dage.

Som sagt regner det ret kraftigt og det skulle også blive ved hele dagen i morgen. Vi går nok snart i seng og står op i nat, for at se om vi kan fange noget med ketcher og lys, på stranden.

GFU-blog, v. Anders Odd Wulff Nielsen
Foto: Asbjørn Jensen

onsdag den 20. juli 2011

God sæsonstart

Fra morgenstunden har vejret været perfekt til ringmærkning. Overskyet, fugtigt og helt vindstille. Samtidig  er der ankommet en god sjat fugle til haven i nat, så omkring middagstid kunne vi runde de 50 nymærkninger, heriblandt nogle rigtig fine arter. Der var ankommet et pænt antal gule,- og hvide vipstjerter, samt sanglærker og en enkelt Stenpikker, ude i fårefolden og det kunne også ses i fangsten. To gule og tre hvide, samt en Sanglærke blev det til. Sanglærken var tilmed ny mærkeart for Rune! De mest dominerende arter i nettene er stadig ungfugle af Tornsanger, Gulbug, Gransanger, Havesanger og Gærdesanger. De første runder gav pænt med gamle rør,- og kærsangere. Desuden fandt en Stor Flagspætte, en Ringdue og tre nyudfløjne husrødstjerter vej til nettene i dag. Nettene blev lukket ved middagstid, så vi kunne få en lille lur, da vi var godt brugte efter gårsdagens kratrydning.


Her til aften er Jesper kommet tilbage og Rune er taget hjem for en kortere bemærkning. Det blev dog lige til en god omgang hjemmelavet pizza, i forhaven, hvor vi sammen lige kunne se tilbage på hvordan dagen var gået. Men det vil altså sige at det bliver Jesper og jeg der skal styre biksen det næste stykke tid. Vejrudsigten for i morgen ser fin ud, mens det tegner til at bliver dårligt vejr det næste stykke tid. Vi får se hvad der sker...

Det sidste af aftenen kommer til at gå med et rydde krat omkring N1 og N2. Det trænger gevaldigt! Jesper besluttede at åbne nettene igen her til aften og det fik da lige hævet dagstotalen lidt, samt givet en gammel Gul Vipstjert han og et par landsvaler.GFU-blog, v. Anders Odd Wulff Nielsen
Fotos: Anders Odd Wulff Nielsen

tirsdag den 19. juli 2011

Klar til sæsonstart

Dagen bød på et pænt antal fugle, årstiden taget i betragtning, samt et par sjove arter. Dagens første fugl var en 1K Sjagger, som var gået i H4. Ikke lige hvad man regner med i Juli måned. Det er nok en ret lokal fugl som er kommet lidt væk hjemmefra. Om formiddagen rykkede der pludselig en større flok stære ind i haven og med sig havde de bragt en fin 2K Pirol, som Jesper opdagede småsyngende ved det gamle hejsenet. Fuglen var tæt på at ryge i nettet et par gange, men blev til sidst jaget nordpå af en Tårnfalk, så det blev kun til et par stære, desværre.. Senere på dagen var en ung Karmindompap, uden ring gået i nettet, så den kunne jeg glad sætte en ring på. Det er ikke mange af dem vi fanger på Fyn, så den var selvfølgelig ny for mig. Desuden blev der set Stor Flagspætte, Skovpiber, Træløber og Lille Korsnæb i haven i dag, samt mærket en gammel Gulbug med en sjov, gul plet i baghovedet. De første Rør,- og Kærsangere var også ankommet til odden i nat og vi kunne mærke nogle få stykker i løbet af dagen.


Ved middagstid drog Jesper en kort tur til København for at ordne nogle ærinder. Han er tilbage i morgen aften. Det vil altså sige at det bliver Rune og jeg der skal skyde sæsonen igang, med den første dag, med standardiseret mærkning i morgen. Vejrudsigten ser ganske fin ud, og her til aften lader det til at der er lidt fugle i haven, så vi krydser fingre.

Ellers er dagen gået med lidt mere kratrydning, og det lykkedes Rune og jeg at få ryddet totalt omkring N7 og N8 her til aften, så nu mangler vi altså kun at få de sidste fem net op, før alt står som det skal. Det må siges at være ganske acceptabelt.

 Solnedgang over markerne

GFU-blog, v. Anders Odd Wulff Nielsen
Fotos: Anders Odd Wulff Nielsen

mandag den 18. juli 2011

Gøg & datalogging

I morges ved 9-tiden ankom undertegnede til stationen og straks stod den på kratrydning. Sidst jeg var her, var i påsken og man må sige at der er sket noget siden! Dagen gik med at få ryddet krattet omkring N4, N5 og N6, hvilket også lykkedes ganske godt. I aftes kunne vi sætte alle tre net op, og de står rigtig fint. Samtidig med kratrydningen gik Jesper og jeg på netrunder.

Dagen endte på 18 nymærkninger, hvoraf en gammel Gøg var iblandt. Rigtig fed fugl! Desuden fik vi farvemærket og sat dataloggere på 3 gamle tornsangere, hvoraf den ene var en gammel han, mærket tilbage i 2007.På vej tilbage til huset hang der i F3 en glinsende træbuk, som jeg ikke havde set før. Jesper kunne konstaterer at det var en Moskusbuk. Arten er relativt sjælden herhjemme og så lugter den meget specielt når den føler sig truet - deraf navnet.

Det er dejligt at være tilbage på stationen efter en lang pause med ringmærkning. Jeg håber på mange fede stunder de næste 12 dage jeg skal være her!

GFU-blog, v. Anders Odd Wulff Nielsen
Fotos: Anders Odd Wulff Nielsen

søndag den 17. juli 2011

Mere kratrydning

Idag var der igen kratrydning på odden, men idag mødte kun Gert op ud over Rune og jeg! Vi startede med at køre en masse afskåret krat ud på bålet og herefter gik vi i krig inde i æblehaven. Senere kunne vi så sætte F1 op. Men at bruge en hel dag på at rydde krat, så man kan sætte et net op, er heller ikke det sjoveste!!
Vejret idag var ekstremt omskifteligt. Det ene øjeblik var der høj solskin og tropevarmt, mens der det næste var koldt og det regnede. Det værste regnskyl kom selvfølgelig mens Rune og jeg var helt ude ved bålet, så vi blev helt gennemblødte inden vi nåede tilbage til Gert der stod og smilede i døråbningen.
Imorgen kommer Anders fra Fyn, så vi glæder os til nogle hyggelige dage, og det bliver også skønt at få ekstra hænder til ast hjælpe med at rydde krat, for ja imorgen fortsætter kratrydningen. . .
Jesper

lørdag den 16. juli 2011

Lille flag i garnet


Posted by PicasaIdag var der så kratrydningsdag på odden, og vi mødtes 6 mand og gik i krig med at nedrive det gamle skur bagerst i haven, da der her skal bygges et nyt rum til ringmærkning! Arbejdet skred hurtigt fremad og hurtigt var skuret hevet ned. Nettene var også oppe under hele dagen og bød på en del lækkerier! En af de første fugle i nettet var en karmindompap, så denne fik påsat den sidste lyslogger! Nu skal vi så blot vente og håbe at en af de 10 fugle vender tilbage til næste år!


Endnu en karmindompap blev desuden mærket idag, denne dog en 1k! Flere andre sjove fugle blev også mærket idag bl.a. stenpikker2, husrødstjert, hvid vipstjert, træløber og stillits. Dagens fugl blev dog fanget i Ø8, da en 1k lille flagspætte fandt dens vej til netmaskerne. Det er kun 2. gang at denne art mærkes på stationen, men sjovt nok også 2. gang i år!

Det er første gang jeg oplever arten i hånden og nej hvor er den dog lille! En familie der var på besøg i haven fik også set spætten i hånden til deres store glæde!

Imorgen fortsætter arbejdet med kratrydning, så vi kan blive klar til sæsonstart 20. juli!
Jesper
Foto: Gert Jeppesen

Mega sommerfugle-hit

    


Idag blev en rigtigt begivenhedsrig dag på Gedser odde, og der vil komme en opdatering her på bloggen imorgen. Dog kommer her en lille blog, da der skete en lille sensation i dag! Mikkel Lausten gæstede kortvarigt stationen, mens vi alle var optaget af kratrydning og nedrivning af det gamle skur. Han fortalte at han ville gå op til Marielyst og kigge sommerfugle undervejs. Lidt senere ringede han igen og sagde, at nu kunne vi godt skynde os at komme for han havde fundet en spejlbredpande -  Heteropterus morpheus ved Bøtø!
Vi drønede derop og så en af de smukkeste sommerfugle der findes i den danske natur! Det er et rigtigt hit, og det er kun 17. gang nogensinde at denne art ses herhjemme. Den blev da også twitchet helt fra Helsingør!
Tak til Mikkel for dette fede fund!
Jesper
Foto: Gert Jeppesen

fredag den 15. juli 2011

Endnu en dag i kratrydningens tegn


For 6. dag i træk gik vi i krig mod krattet ved netbanerne fra morgenstunden. Og selvom vi først stoppede igen klokken 21, fik vi kun sat 2 nye net op! Vi når rigtigt meget selvom vi kun er 2, men hvad havde vi dog ikke kunne nå, hvis vi havde været 10? Nå men det positive er at Ø6 og Ø7 nu er sat op og står pissegodt efter at krattet omkring nettet er slået, klippet og fjernet!
Som det ses på billederne vokser bålet også godt i størrelsen!
Vejret var igen idag ikke noget at prale af, men det klarede dog op hen ad eftermiddagen, hvor en havørn kom ud og vendte over odden! 2 fugle blev mærket om aftenen inden nettene måtte lukkes pga regn!
Mens vi stod og lavede en god stationsgryde, fik vi fornemt besøg fra Vestsjælland! Det var lærere fra Runes gamle skole i Høng, som kom ind på stationen og nød deres aftensmad, mens de fik fortalt historier om stationslivet - rigtigt hyggeligt!
Imorgen er der så kratrydningsdag på odden, så håber at se rigtigt mange af jer!
Jesper

torsdag den 14. juli 2011

Sejler-dag

Natten til idag fik Gedser over 50mm regn, så det var en noget våd odde vi kunne stå op til. Vi havde dog tjekket vejrudsigten aftenen inden, så for første gang siden den 10. tillod jeg mig at sove lidt længere end til klokken 03.30, det var skønt!
Klokken 11 gik vi ud for at havobe i håb om lidt kjover, men desværre var det meget skuffende, da der stort set kun trak måger og skarver. 4 sortstrubede lommer i sommerdragt der kom kaldende lige over hovedet på os hjalp dog lidt på det hele.
Hvad der ikke var af havfugle var der til gengæld af mursejlere! Der var konstant flokke af mursejlere over odden og flere gange hang over 500 sejlere over stationshaven. Det samlede tal for hele dagen er umuligt at bestemme, men mellem 15.000 og 30.000 sejlere er der i hvert fald trukket forbi odden idag!
Om eftermiddagen stod den så nok en gang på kratrydning, og vi blev helt færdige med yderligere to netsteder samt begyndt på rydningen ved Ø7. F4 og Ø8 blev sat op om aftenen og de fik lov at være åbne en times tid hvilket gav en tornsanger og en gransanger. Derudover blev et kuld på 7 musvit-unger også mærket idag!
Imorgen bliver det igen skodvejr, men så er der tid til mere kratrydning!
Jesper

onsdag den 13. juli 2011

Nyt projekt

Idag blæste det lidt og skyerne var godt tætte da jeg stod op for at åbne net klokken 03.45 om morgenen. Derfor blev hejsenettene og lærkenettene da heller ikke sat op idag. Der var da også stille i fangsten og kun 5 fugle blev mærket idag, hvoraf 1 gammel hun rørspurv. Dem fanger vi normalt ikke på dette tidspunkt (måske alt det regnvekr vi har haft på det sidste har ødelagt ynglen for mange småfugle, som derfor starter trækket?). Klokken 07.25 måtte nettene lukkes da blæsten øgede voldsomt og det startede med at regne. Lidt op ad formiddagen drønede vi til Nykøbing for at handle ind til de kommende dage! Vel tilbage i stationshaven var Mikkel Willemoes fra museet ankommet. Grunden til dette var, at da Gedser nu stort set er færdige med karmin-projektet i år, så skal vi sætte 12 lysloggere på arterne gulbug, havesanger, tornsanger. Det er loggere der er blevet i overskud fra bysvale-projektet, og da Gedser har en rigtigt god genfangstprocent på de gulbuge og tornsangere der yngler i haven, er det et oplagt sted at mærke netop disse arter. Vi ser frem til at se hvad dette projekt kan vise!
Om eftermiddagen kørte Mikkel og Rune til Kroghage og Birkemose, for at Mikkel kunne se hvor vi har fanget vores karmindompapper. Ved Birkemose så de en almindelig kjove der kom trækkende tæt på kysten.
Hjemme i haven gik jeg igang med at rydde krattet ved Ø8, og et par timer efter var jeg stort set færdig, så nu kan der snart komme net op her også!
Til aften gik turen nok engang forbi havnekroen, hvor Mikkel var så flink at give en omgang stegt flæsk med persillesovs.
Jesper

tirsdag den 12. juli 2011

Bingo!!

Idag kom projekt sanglærke godt fra start da en gammel hun med stor rugeplet kunne pilles ud af de nyopsatte net på fårefolden! Forhåbenligt vil vi i løbet af resten af efteråret fange mange flere lærker, og hvem ved hvad der ellers kan finde på at ryge i?
Der var faktisk rigtigt pænt med fugle i fangsten idag, hvis man tænker over hvor få net vi havde oppe. I alt 32 fugle blev mærket i stationshaven idag bl.a. engpiber 1, rødstjert 2, karmindompap 2 og rørspurv 1. Der var minimum 5 forskellige karmindompapper i haven idag, hvoraf de 4 blev fanget. Af de fangne, var den ene den som vi dataloggede i forgårs, og her så alt fint ud. En af de andre var en mærket fugl fra foråret, så den blev datalogget, og de sidste to var nymærkninger, men disse blev også logget, da det lignede lokale ynglefugle! Så nu mangler vi blot at logge en karmin, så har vi fået fat i de 10 vi skulle bruge til projektet!
Arbejdet med klargørelsen inden sæsonstart fortsatte også for fuld skrue, og idag fik vi gjort H2 og H4 klar til net, så sidst på eftermiddagen blev H2, H4, H5 og F3 sat op.
Hans var ude og flette et pilehegn ved H4 i løbet af dagen, og vores flinke nabo Henrik kiggede også forbi til en sludder.
Lidt aktion var der også idag: Rune stod oppe på nogle 2 meter høje slåenbuske og var ved at klippe, men da han så skal ned igen tager han fat i en lidt for rådden grangren, som knækker, hvilket resultere i at Rune kommer noget hurtigere ned en beregnet og med hovedet først - heldigvis skete der ikke noget!
Om aftenen kørte vi ind på havnekroen og fik en omgang torsk med persillesovs. Derefter susede vi til birkemose og gjorde endnu et forsøg på at fange den røde karmin-han der sidder der. Dette lykkedes desværre heller ikke denne gang!
Jesper
Foto: Jesper Brinkmann

mandag den 11. juli 2011

Projekt sanglærkeRune og jeg har længe diskuteret hvorledes vi kunne fange nogle sanglærker her på odden, da det er en art der ikke mærkes mange af i DK. I år vil vi så gøre et forsøg, så allerede igår aftes begyndte jeg at rydde en netbane ude i vores gamle fårefold. Da nettene var sat op klokken 4 imorges gik jeg så igen igang med buskrydderen, og knap 4 timer efter var jeg færdig med at slå med buskrydderen og stakke alt høet. Rune var nu også stået op, så vi kørte høet væk og slog stykket med græsslåmaskinen. Herefter var det bare at sætte lærkenettene op, og allerede mens vi var ved at sætte nettene op, var der en lærke inde og vende i nettet, men desværre røg den ud igen.
Det blev da heller ikke til noge lærker idag, men en fin 1k stenpikker gik i lærkenettene:)
Udover dette kæmpe projekt, som tog det meste af dagen nåede vi også at udskifte N7, samt rydde og slå græs ved F3, og slå alt græsset i forhaven. Samtidigt med dette blev der jo mærket lidt fugle, og i alt blev det til 19 mærkninger i stationshaven idag.
Om eftermiddagen blev det også så varmt i stationshaven at det ikke var til at holde ud, så vi smuttede ned til stranden og tog en kølende dukkert!
Om aftenen skulle man jo mene at vi havde fortjent et hvil, men med udsigten til regn de kommende dage, er vi ret pressede med henhold til karminprojektet, så vi drog afsted til Birkemose.
Her blev to net sat op og vi havde da også en fin karmin flyvende over nettet en del gange, men i nettet ville den sgu bare ikke. Istedet fik vi mærket 2 tornsanger, 1 gærdesanger og aflæste en gulbug der var mærket på odden sidste år.
Vi var godt trætte da vi fandt vej til vores senge!
Jesper

søndag den 10. juli 2011

Store havedag

Idag var det så igen blevet tid til at rive teltpælene op og drage mod Gedser odde. Jeg mødtes med Benny i Nykøbing, og han var så flink at give mig lift resten af vejen til odden. Inden da nåede vi dog at finde 4 stormmåge-unger som selvfølgelig blev ringmærket. På odden var Rune og Louis allerede i fuld sving med dagens gøremål. Louis malede vores nye netstolper og Rune klargjorde genopførelsen af det hejsenet, vi satte op sidste sommer. Det er nemlig sådan, at man altid finder på forbedringer der kan lette arbejdet i hverdagen, og Rune er super til at udtænke den slags småting, som gør det hele så meget lettere!
Jeg smed taskerne og trak i arbejdstøjet og gik igang med buskrydderen. Om eftermiddagen var krattet omkring hejsenettet så klargjort og vi kunne sætte nettet op. Det kom til at fungere super godt!Om eftermiddagen satte vi også de 5 net op som står tilbage i haven, og der var faktisk rigtigt pænt med fugle i haven! En af de første fugle der havnede i nettet var en 2k han karmindompap, så denne fik påsat lyslogger, som led i projektet! I alt blev der mærket 13 fugle og aflæst 3, men til gengæld af 11 forskellige arter!
Til aftensmad fik vi lavet os en kanon lasagne, men faktisk smagte og duftede den lidt for godt! For da jeg skulle ind i huset om aftenen, kom der pludselig en grå kat strygende ud mellem benene på mig, så den har altså ikke kunne modstå den fristende duft!


Imorgen håber vi at få klargjort endnu et stykke af haven, men det hjælper nok først for alvor når der er kratrydningsdag hernede den 16.-17. juli - kom gerne og giv en hjælpende hånd!
Jesper
Fotos: Louis

onsdag den 6. juli 2011

Nye loggere påsat!

Endnu en ad. han fik en lyslogger påsat. Den kan anes på overgumpen.
"Karmindompap" lokkefugl (oprindelig en bomlærke!)

6. juli 2011. Rune og jeg havde i aftes forberedt dagens karmindompap-fangst ved at opstille 3 net på Kroghage, så de lige var til at åbne kl. 03.45. Det transportable lydanlæg kom på plads, og det samme kom en gammel, udstoppet bomlærke, som i dagens anledning havde fået en gang rød spraymaling og anbragt på en stok.
Det varede heller ikke længe, før den røde han, som vi så forleden dag (med ring) røg i nettet. Det var en, der var mærket ved GFU 18. maj i år. Den fik påsat en logger og sluppet kort efter.
Næste runde gav føst en brun fugl, der blot blev mærket med metalring, og derpå en hun med rugeplet. Hun fik dagens 2. lyslogger med besked på at vende tilbage hertil næste år!
Ikke nok med det: Pludselig sad hele 3 karminer i det midterste net, men det var et kuld nyudfløjne unger. Efter 3 timers fangst, på slutrunden, fik vi endnu en 2k karmin, formodentlig en han, som var mærket ultimo maj i år på Odden, og den fik dagens tredie lille rygsæk påsat!
Endvidere lidt tilfældige bifangster: tornsanger, kærsanger, gulbug, gulspurv, træløber, munk og gransanger, ialt ca. 25.

Vi prøver igen i morgen tidlig.

GFU-Blog/Rune og Hans