onsdag den 29. februar 2012

Den allersidste februardag: Tåge, ild og røg

Onsdag den 29. februar 2012.
På kratrydningsdagen forleden dag koncentrerede vi os om at rydde krat - og få det kørt væk, og det lykkedes jo meget godt :-) - - - - - - men VÆK, hvor er det? Ja, det er såmænd nede i den fjerneste ende af fårefolden, hvor kratrydningen gennem det sidste år her sat sig tydelige spor - i form af en MEGA-bunke kvas! Da man i denne kommune ikke må brænde af efter 1. marts, så var det sidste udkald for at få det brændt af, og det fik jeg så gjort i dag.
Det var besværligt at få ild i lo . . . . og det var svært at holde gang i brændingen, for det hele var noget fugtigt.
Her de sidste krampetrækninger fra en brændeknude
Men efter seks timer var bunken forsvundet op i den GRÅ luft!
Blog og foto: HLI

lørdag den 25. februar 2012

Så blev det igen tid til forårskratrydning på GFU


En ganske lille skare på fire havemænd (ingen K) og én indendørs byggemester mødte op kl. 0900 den 25. februar for at for bugt med træer, buske og ikke mindst brombærrene på Gedser Fuglestation. Det var en fin dag – ikke for varmt og sol det meste af dagen.

Men inden vi kunne komme så langt var der i dagene inden allerede sket forbedrende ting. Hans Lind havde således sørget for, at batteriet til havetraktoren var blevet ladet op, ’tilladelsen’ til bålafbrænding var på plads (men det blæste +13 m/s fra N-NV hvorfor vi ikke kunne brænde af), og ikke mindst havde han sørget for at tjekke, at der var benzin og olie til maskinerne. Og frokost havde Hans også sørget for. På selve dagen mødte Hans og Louis op straks før kl. 08 for at lave kaffe, klargøre alt værktøj og maskiner samt finde sikkerhedsudstyr mv. mv. Men der var også et hejsenet, der havde lagt sig ned, som derfor skulle ordnes inden vi gik i gang. Gert ankom med 40 kilo solsikkefrø – lige hvad vi havde brug for.
Grundet teamets lille størrelse blev vi nødt til at koncentrerer os om et lille område i haven, for at vores indsats skulle få en effekt. Således blev ellekrattet ved p-pladsen prioritret og barberet ned til nethøjde.Havens lange pilehegn op mod det gamle hejsenet blev tyndet ud (Hans havde allerede påbegyndt dette i dagene inden), og det var også et prioritetsområde.


Det viste sig at hurtigt, at vores nye mand, i gruppen, Henning Gammel, var meget effektiv med en motorsav og fik hurtigt klaret ellelunden. Så nu var det tid til en lille tår kaffe og en ostemad – men hurtigt ilede vi videre mod nye ventende opgaver.


Vi kunne nu gå i gang med endnu et område – et stort brombærareal ind mod vores nabo Henrik (mellem det gamle hejsener og N4). Det var en sej kamp!

Og så skete der noget vidunderligt – pludselig kom der fire unge mennesker (Hans kendte dem godt) gående ind i haven – og de VILLE bare hjælpe os – og nu gik det så bare så stærkt med brombærkrattet. Gert, som var vores transportmester, kunne nu ikke følge med i bortkørelsen af krat – vores gode gamle Ferdinand havetraktor kørte for langsomt til vores tempo – så flere hestekræfter blev fundet (HLIs ”nye” bil) blev spændt for.


Ved 13–tiden var det grå guld ved at være brugt op så de måtte ind og have tanket op og slukket tørsten med frokost. Men kun en kort pause tillod de sig, for der ventede ”bjerge” af krat, der skulle køres væk inden dagen var omme.

Nu var det tid til, at de fire unge skulle videre i deres program, så vi takkede dem varmt for deres indsats – kanon var det - TAK.
Vi knoklede ivrigt videre et par timer, men vores kræfter var ikke som for år tilbage,  så Hans var kørt måtte køre til ”bageren” efter lidt sødt til vores ganer, så vi kunne klare endnu en time. I mellemtiden var også vores nabo Henrik mødt op og fik hjulpet et par timer blandt andet med bortkørsel af kvas, da han kom med bil og en stor trailer.

Ved 16-tiden var dagens sidste læs (ud af ca. 20) af brombær og grene kørt væk – og vores rygge værkede og vores arme var som gibbonaber på Madagaskar – LANGE.

Tekst og fotos ved Hans og Louis

mandag den 20. februar 2012

Blishøne - aus Hamburg!

Vinteren ser ud til at gå på hæld, og sneen og isen her på Lolland og Falster svinder mere og mere ind, så i fredags - den 17. februar 2012 - tog Gert og jeg på Tour de Lolland for at få ringmærket og aflæst vinterens sidste svaner. Via Rødbyhavn, hvor der ikke var noget at komme efter, gik turen først til Nakskov. Ved Indrefjordsanlægget lykkedes det at mærke en svane og aflæse tre andre, og to farvemærkede hættemåger kom osse i bogen.
Videre til Tårs og Kragenæs - nydelige steder, men ikke noget at lave for et par ringmærkere i dag.
Vi besluttede at køre til Bandholm, hvor der somme tider er mange måger og svaner om vinteren. Tre svaner stod på havnekajen ved en lille foderplads, og den ene fik Gert lige akkurat fat på, og det er den første knopsvane vi har mærket i Bandholm i mange år.
Turen til Maribo viste sig at være en god beslutning. Ved den lille bro neden for Bangs Have er der sædvanligvis mange ænder, blishøns, rørhøns og måger, og der startede fint med en blishøne og nogle gråænder.
Pludselig råber Gert: "Dér går en blishøne med farvering!" Det satte pulsen i vejret, og kort tid efter kunne vi aflæse dyret: Hvid ring SC4!
Vi havde ingen anelse om, hvor den kom fra, men en sms til Jesper gjorde udslaget: Den er tysk, og sikkert fra et projekt i Hamburg!
Vi har nu fået data på fuglen: Den er fra Hamburg, mærket 5/2 2010 i den del af byen, der hedder Alster lige nord for floden Elben. Det skulle være projektets første blishøne, der er fundet i Danmark!
De tyske blishøns har deres egen blog, som man kan følge med i - på tysk!
http://blesshuhn.wordpress.com/
Her er SC4 i fin form ved Maribo
Ved Domkirken kunne fire hættemåger med farveringe aflæses.
I Sakskøbing blev endnu en svane mærket, og dagen sluttede i Nykøbing med aflæsning af 10 svaner.
Alle disse aflæsninger giver et godt billede af, hvordag fuglene flytter rundt i årets løb - eller bliver på deres kendte lokalitet. Enhver aflæsning er af værdi, så det er bare med at komme ud til havnene med lidt brød og kigge efter ringe på f.eks. måger eller svaner - og så endelig få sendt dem ind til Zoologisk Museum!
Blog v/Gert og Hans

onsdag den 15. februar 2012

Sandløber opdatering


I maj 2009 fangede den unge ringmærker Måns Karlsson to sandløbere ved Nabben ved Falsterbo i Sverige. Udover en almindelig metalring fik den ene også farveringe på. Farveringe bruges i specielle tilfælde og er med til at øge chancerne for at netop dette ringmærkede individ bliver rapporteret igen.


Hans’ foto (2011)

Farveringene bevirker en højere aflæsningsfrekvens og derfor er der nu en lille serie af genfundsdata for denne fugl. Således:
Fem måneder efter forårsringmærkningen blev den fundet i oktober ved Prerow, Darß i Tyskland ca. 100 km syd for Falsterbo. Men i mellemtiden "må" den have været på sin ynglelokalitet på f.eks. Tajmyrhalvøen (alternativt Scoresby Sund på Østgrønland). Dvs. den har tilbagelagt mindst 9.000 km, før den ses igen. Imponerende for en fugl på 55-60 gram (i vinterkvarter) – dvs. den vejer langt mindre end en mobiltelefon!

Ynglområde (udsnit)

Nu går der straks over 12 måneder, før denne fugl ses igen – og det er igen i Prerow, Darß i Tyskland. Fuglen har nu - siden Falsterbo-mærkningen - tilbagelagt over 18.000 km! Små tre måneder senere meldes den første gang ved Gedser Odde – dette sker den 20/02 2011, hvor den rapporteres frem til den 23/02. Herefter går der igen 10 måneder, før den rapporteres, i dette tilfælde den 31/12 2011, hvor den observeres et nyt sted i Tyskland, Ahrenshoop, ca. 13 km sydvest for Prerow. 25 dage efter findes den atter i Prerow. I mellemtiden (dvs i de 12 måndeder mellem rapporterne) har den været på sin ynglelokalitet (formentlig som nævnt Tajmyrhalvøen [opdatering: det vides ikke med sikkerhed hvor de Baltiske "vinterfugle" yngler!]), så fuglen har nu tilbagelagt over 27.000 km siden maj 2009.

Vinterfundoversigt
Nu har vi den så igen i år ved Gedser, hvor den blev fundet af personale ved Gedser Fuglestation den 05/02 2012.
Gedser og Prerow på Darß har således vist sig at være kerneområdet for overvintring af en gruppe af sandløbere, hvorfor vi håber, at der trods planlagte øgede aktivitetssatsninger ved Gedser Odde stadigvæk kan være plads til blandt andet rastende sandløbere i vintertiden.


Hans’ foto (2012)


Skrevet på basis af tilsendte oplysninger fra Ringmærkningscentral på Zoologisk Museum og sandløber koordinatoren Jeroen Reneerkens fra Holland samt oplysninger fra Falsterbo Fågelstation.

Tekst, fotos og grafik ved Gedser Fuglestation (Hans Lind og Louis A. Hansen)

torsdag den 9. februar 2012

USA, Indien, Rusland og Frankrig - hvad er fælles for disse i GFU sammenhænge?

Hvor befinder personerne sig som besøger bloggen på GFUs hjemmeside?

Danmark
56.793
Norge
3.135
Tyskland
1.888
USA
1.222
Storbritannien
1.168
Sverige
954
Holland
802
Indien
305
Rusland
271
Frankrig
262
Storbritannien – måske en af vores ringmærker fra 2011 - Craig Brooks?
Indien – måske en af vores ringmærker fra 2011 - Thorkil Michaelsen?

De mest viste indlæg er:


Besøgsgraf:Mvh, GFUonsdag den 8. februar 2012

Sandløbere på Gedser Odde

Tirsdag d. 8. feb 2012.
For 4 dage siden fandt Louis og Gert en pæn flok vadere helt ude på den aller-sydligste spids af Odden, der hvor Falster er forlænget med brædder, som et lokalt mundheld siger! Det var nu ikke brædder, men tang, der hele tiden blev overskyllet med småbølger, og det var noget de mange sandløbere, enkelte islandske ryler, den enlige almindelige ryle og de to sortgrå kunne bruge!
Dagen efter fik jeg lidt fotos derude fra, bl.a. af den farvemærkede sandløber, fra Falsterbo, som opholdt sig på Odden for et år siden! Se evt. Falsterbo's hjemmeside, klik på "Välkommen! Inngång har" eller brug dette link:
http://www.falsterbofagelstation.se/index_s.html

I dag i det næsten vindstille vejr prøvede vi, om det kunne lykkes at få mærket nogle af vadefuglene. Desværre havde issituationen gjort, at det ingen fugle var på spidsen, men derimod 8-10 sandløbere, 3-4 islandske ryler og to sortgrå ryler nedenfor stationen og hen mod P-pladsen.
Det måtte komme an på en prøve. I løbet af et par timer lykkedes det at få fanget to sandløbere, en 2k og en 3k+! Vi har tidligere kun fanget en enkelt sandløber: Det var vist Jesper, der havde held med lys og ketcher for et par år siden.

                                          Her ungfuglen
Der var ikke så megen strandbred at gøre godt med - en masse isglatte sten og snedriver - så nettet måtte sættes på langs. Måske skulle vi prøve at rigge et par korte net til, der kan stå mere på tværs af stranden. Men det bliver ikke i morgen, for da loves der blæst og snebyger.
                                          og her formodentlig en 3k+ med rester af sommerdragt


                                          Louis på vej hen mod nettet


 Stolt ringmærker - han kunne have sagt "to be or not to be in my hand"


Endnu en glad mand - Gert vinker til Hans Majestæt


Blog: Hans
Fotos: Louis og Hans

lørdag den 4. februar 2012

Klunker i havnen

Det er for alvor blevet frostvejr i Gedser og det kan give nogle fantastiske fotomuligheder – vi husker sikkert alle Hans Linds Isbjørnefamilie og Iskugler

Så det er bare med at komme ud trods kulden – der kan jo også gemme sig en fugl der kunne fotograferes.

Mvh, Louis