søndag den 26. januar 2014

Bagved kulisserne


Det er bestemt ikke alt på en fuglestation der direkte har med fugle at gøre.

Der er de årlige to meget store haveopgaver hvor buske og træer skæres tilbage, ansøgninger, diverse møder, tv og radio der skal serviceres, rengøring, oprydning, almindelig PR, reparationer og omrokeringer. Alt sammen der for det meste er frivilligt arbejde og med frivillige der bruger ti-tusindevis af kroner og arbejdstimer.

Seneste store tiltage er sket her efter nytår hvor Gert igen har været vores mand ved nedtagning af del af det gamle køkken og opsætte af de nye køkken elementer. Og også opsætning af mere arbejdslys i køkkenet. Der blev i dag søndag - efter næsten en hel uges arbejde også tid til at sætte stort alt på plads i de nye skabe - og også tid til at få lavet en grundig sortering og oprydning i de "gamle" skabe - nu er der overblik. Det var en sand fryd efter en uges arbejde at Gert endelig kunne se sit arbejde færdigt.

Her er nogle få fotos fra seneste arbejde i køkkenet:

 
Venstre: Før vi begyndte. Midten: Gert har nedtaget det gamle. Højre: Nu er Gert færdig. Køkkenet fremstår nu større og med meget mere arbejdsplads


Også i den nye afdeling skal der lys op - Gert er manden

Gert tænker om det nu også er rigtigt forbundet

Gert opsætter nyt og bedre arbejdslys ved vasken
Lyt lys ved vasken og nyt lys under skaben i den "gamle" afdeling


GFU view mod havet set fra GFUs køkken lørdage - efter arbejde kl. 17Et meget stort tak til Gert ;-)


Mvh, Gedser Fuglestation
Husk du kan støtte Gedser Fuglestation ved at indsætte et beløb på stationens konto: reg.nr. 5041 konto nr. 1184695torsdag den 16. januar 2014

På tur

Vinter!

Men også et nyt år – derfor er jagten blandt mange ornitologer gået ind – men med fredelig hensigt – da der kun jages krydser.

Vejret var den søndag forudsagt af DMI til at blive solrigt med let vind – men sådan skulle det ikke blive, men en fin tur blev det - til Lollands mange fine lokaliteter. Vi besøgte:

Majbølle Nor med dens mange hundrede ænder af mange arter. Det var glædeligt at finde både bjergænder, pibeænder, krikænder og få knarænder – naturligvis også store mængder troldænder. Alt medens en havørn gled forbi i strædet hvor der også holdt en stor flok viber til – herligt god start på turen.


Herfra til Kaløgrå hvor vinden nu reelt var taget til og skydækket tiltaget. Her fandt vi forholdsvis mange gulspurve, stillits og enkelte rørspurve. Lækkert var det også at finde de første stære, en stor flok gravænder og en flok spidsænder, blandt en endnu større flok gråænder. Det blæste meget så vi hørte ingen skægmejser denne dag. Endnu engang undres vi over den mærkelig placering af fugletårnet! På vej ud fandt vi en også gråstrubet lappedykkere.

Mellem lokaliteterne sås snesvis af musvåger, mange sjaggere og på en pløjemark en stor flok bjergirisk.

Fladet var fladt for fugle. Så videre mod de store Lollandske søer. Her var der tusindvis af andefugle. Glædeligt var det at se mange lille skalleslugere hanner, ikke så mange gæs, adskillige hundred stormåger forsøgte at holde varme med deres vedvarende stampen i jorden. Mindst syv havørne og en ældre vandrefalk viste sig smukt medens vi spiste frokost. Det regnede nu men kun i korte kraftige byger med hårde vindstød.

Rygtet gik om ikke mindre end ni sølvhejre men vi fandt dem ikke men mange fiskehejre stod lagt langs brinkerne – de skuttede sig for den hårde og kolde vind.

Straks før solen forsvandt i horisonten gik turen atter mod Falster. En herligt søndag var med fugle var til ende.


Mvh, Louis&Gert

fredag den 3. januar 2014

Nye fugle i Gedser 2013 – et kort tilbage blik

Blandt de mange ringmærkede fugle på Gedser Fuglestation lykkedes det igen i 2013 at finde en ny ringmærkningsart for GFU - en lundsanger. Artern er en blandt de få arter vi ser i Danmark der overvintre i Indien og Sydøstasien. Arten er tidligere set og hørt i Gedser området men ny ringmærkningsart var det.

Copyright © Gert Jeppesen
Rubén blev den heldige, der kunne pille ovennævte ornitologisk juvel ud af et spejlnet.

På observationsiden lykkedes det fra Gedser Odde at finde en rødhovedet and blandt de forbi trækkende edderfugle. Den var således art nr 292 indtastet i Dof-basen for Gedser Odde. Obs-tiden var kort så ingen fotos trods gruppen af andefugle kom pænt tæt på kysten!


Nye fuglearter i GFUs galleri blev: Hvidnæbbet Lom (ses stort set hvert år ved Gedser men sjældent kommer de store lommer tæt på kysten).

Copyright © Juho Könönen
Blandt andefuglene overraskede en nilgås (undsluppen fangeskabs art – meget sjælden men er tidligere set ved Gedser) ved at flyve forbi.

Copyright © Louis A. Hansen
Og endelig fik vi fotos af skeand (trods denne art er almindelig på trækket ved Gedser så kommer den sjældent tæt på land).
Og blandt vadefuglene lykkedes det både at få fotos af stenvender (ikke en almindelig vadefugl ved Gedser, men i 2013 var der flere end typiske år), hvidklire (trods den er en almindelig vadefugl i stort set alle kystegne i Danmark er den ikke almindelig på trækket ved Gedser – vi mangler vadeflader i Gedser), og dobbelt bekkasin (er en forholdsvis almindelig trækfugl ved Gedser, men ses stort set altid på stor højde [og typisk i gråvejr – gerne med let regn] – i 2013 var arten mere almindelig end typiske år).
Blandt rovfuglene sås og fotograferedes lille skrigeørn (særdeles sjælden trækgæst ved Gedser, men i 2013 blev der observet og fotograteret ikke mindre end to individer – dette er i særklasse).
Copyright © Lars Paaby

Copyright © Louis A. Hansen

Fra de gemte men ikke glemte arkiver fik GFU tilsendt fotos af både steppehøg (fotos fra 2012), og kongeørn (fotos fra 2012).
Blandt ternerne lykkedes det endelig at få fotos af rovterne (fåtallig årlig trækgæst ved Gedser  – måske er arten er blevet mere almindelig på trækket ved Gedser).
Blandt udsluppne fangeskabsfugle vi ikke tidligere har fået foto af er undulat (undsluppen fangeskabs art og ses stort set hvert år i Gedser).
Den stor overraskelse i 2013 var blandt piberene idet både storpiber (gansle ualmindelig trækgæst ved Gedser), og rødstrubet piber kunne fotograferes (årlig i Gedser men 2013 var et ekseptionelt år med mange – også ved Falsterbo i syd-vest Sverige meldte de om et usædvanligt godt år for denne art).

Copyright © Louis A. Hansen


Copyright © Louis A. Hansen

Og til sidste skal også nævnes bjerglærke (ualmindelig i Gedser og derfor ikke årlig) som det endelig lykkedes at få fotos af til GFUs galleri.


Copyright © Louis A. Hansen


Hvad mon 2014 kommer til at byde på?

En art der længe har været en ”ønskeart” men som har viget uden om Gedser er hvidskægget sanger. Den er omkring 60 fund i Danmark, hvoraf ni fund er fra Christians Ø og derudover kun cirka en håndfuld mere uden for Jylland. Da der både er fund øst, nord og vest for Gedser så burde der være potentiale for et fund i april, maj og eller juni i år!

Copyright © Netfugl


God fugletur,

Mvh, Gedser fuglestation