søndag den 24. maj 2015

Blodprøvetagning

Vi startede godt idag med fint med fuglene i nettene, de første 3-4 runder. Derefter stilnede det af og vi havde kun få fugle efter klokken 7. Totalt fik vi mærket 18 fugle fordelt på 9 arter. Derudover havde vi 8 genfangster. Genfangsterne var idag også velkomne, da vi har fået selvskab af Niels Krabbe, som de næste dage skal tage blodprøver på de afrika-trækkende småfugle. Han fik taget blodprøver fra 22 fugle, bl.a. fra Havesangere og Tornsangere. Blodprøverne skal bruges til at overvåge forekomsten af West Nile Virus.

Niels Krabbe tager blodprøver til overvågning af West Nile Virus
Det er stadigvæk mest sangere vi får i nettene. Idag har vi dog haft et par Blåmejser, højst sandsynligt  et lokalt yngle par. Vi har ellers ikke haft mange mejser de sidste par uger, og det var de første Blåmejser jeg har mærket i denne omgang. Selvom de bider er de nu søde de små blå dunbolde.

Blandt genfangsterne fandt Johan en Havesanger mærket med en ring fra Madrid. Det er anden gang i år at der er genfanget en spansk mærket fugl her i haven. Da Hans tidligere i år genfangede en Munk med spansk ring. Det bliver spændene når der kommer svar og vi kan se hvor og hvornår de er  mærket i Spanien.

Min mor er kommet på besøg idag og vi fik derfor mulighed for at komme ud og se lidt andet end stationshaven og odden. Vi kørte alle fem en tur til Bøtø Nor hvor vi bl.a. så en gammel Havørn, 4 Gøge og et Rørhøg par. Vi var derefter en tur forbi diget ved Bøtø strand, hvor vi så en rigtig flot han Sortstrubet bynkefugl.

Dagens mærkning:
Jernspurv/Dunnock - 1
Gulbug/Icterine warber - 1
Tornsanger/Whitethroat - 4
Havesanger/ Garden warbler - 3 
Munk/Blackcap - 2
Gransanger/Chiffchaff - 2
Løvsanger/Willow warbler - 2
Grå fluesnapper/Spotted flycatcher - 1
Blåmejse/Blue tit - 2 

Total 18
Blog v. Johanne Øhlers Aagaard


Ingen kommentarer: