torsdag den 21. maj 2015

Ny rekord for Digesvaler

Igen idag har vi kunne sætte alle net op, da der kun var en smule vind og en stort set skyfri himmel. Det var en kold morgen og der var ikke meget gang i fuglene. Som solen kom op på himlen og gav lidt varme fra sig kom der mere liv i haven og vi endte med en total på 21 ringmærkede fugle fordelt på 11 arter.

Svalerne fløj lavt igen idag, hvilket resulterede i at tre Digesvaler gik i nettet. Vi er nu oppe på fire ringmærkede Digesvaler i Maj, hvilket er rekord. Tidligere år er der mærket op til tre Digesvaler i maj måned. Det er en sjov fugl med de små skrøbelige ben og de lange vinger. Den ene havde stadigvæk sand på benene, efter at have gravet hul til rede i skrænten, da Johan tog den ud af nettet. Efter min mening må det være en af de sødeste fugle.

Digesvale (Riparia riparia)

En enkelt Grå fluesnapper fandt sin vej til nettet, de har ellers været fraværende i nogen dage nu. Vi håber på at der kommer flere fluesnappere de næste par dage hvor det ser ud til at blive lidt lunere i vejret.

Der har ikke været meget aktivitet på himlen, det seneste vi har set idag er lidt Knortegæs, Fjordterne, Splitterne og Strandskade. Til gengæld har vi haft en syngende Gulirisk i haven. Siden 1997 er der blevet ringmærket 8 Gulirisk her i stationshaven, den sidste blev mærket i 2011. Så det kunne da være lidt sjovt hvis den blev hængene i haven og vi var heldige den gik i et net.

Dagen mærkning:
Digesvale/Sand martin - 3
Jernspurv/Donnock - 2
Gulbug/Icterine warbler - 1
Gærdesanger/Lesser whitethroat - 2
Tornsanger/Whitethroat - 2
Havesanger/Garden warbler - 4
Munk/Blackcap - 1
Løvsanger/Willow warbler - 3
Grå fluesnapper/Spotted flycatcher - 1
Rødrygget tornsakde/Red-backed shrike - 1
Grønirisk/Greenfinch - 1

Total 21

Blog v. Johanne Øhlers Aagaard

Ingen kommentarer: