mandag den 30. november 2009

Nybyvej 51 November måned_Nu_med_Fotos

Lidt ferie og dårligt vejr, har bevirket at der kun er ringmærket i 22 dage i denne måned. Men alligevel er det da blevet til en del fugle: Grønirisk 164 - Skovspurv 37 - Musvit 15 - Blåmejse 15 - Halemejse 8 - Fuglekonge 7 - Bogfinke 7 - Kvækerfinke 7 - Gråspurv 2 ( ny art på matriklen ) - Gransanger 2 - Grønsisken 2 - Gærdesmutte 2 - Rødhals 3 - Dompap 1 - Sortmejse 2 og Solsort 2 i alt 276 fordelt på 16 arter.

November måned har sat lidt gang i vinterfuglene, det ses tydeligt, på det store antal Grønirisk og en hel del Kvækerfinker, ligeledes flyver flere store flokke af Grønsisken, over huset hver dag, men også de mange overflyvende Lille Korsnæb, med deres karakteristiske glip - glip -glip, er en daglig oplevelse.
Det har dog også været dejligt, at få ny mærkeart i haven, Gråspurv og opleve en meget sen Gransanger, den 26/11.
Midt i måneden, var der et par dage, med flot klart vejr og en hel del sol, dette satte gang i mange trækkende Sanglærker og Engpiber.
Så kom der et vejrskifte, med kraftig storm, dette bevirkede at alle bladene faldt af træerne, og nu kunne man rigtig se, de nøgne grene, der bugner af træernes forskellige nødder. Dette har muligvis været med til, at man hver dag, kan opleve flere tusind Ringduer, rastende i træerne eller fouragere i skovbunden.
Den sidste uger har det så igen, været muligt at se Kernebider, især når de kaldende, sidder i træerne, eller flyver over huset.

Tekst og fotos Benny

Ingen kommentarer: