onsdag den 6. august 2008

Én svale gør ingen sommer, men


hvad med 66???

Siden begyndelsen af juni har jeg holdt øje med en landsvalekoloni i en carport i Gedser, hvor der pt. er 9 svalereder. Hver gang ungerne har opnået en passende størrelse, er de blevet mærket, og lige nu er en del af parrene i fuld gang med 2. kuld.

Det er blevet til 66 unger, så landsvalerne her har nok syntes om den kanon-sommer, vi har haft i lange perider. De 66 unger er fordelt på 15 kuld. Der resterer endnu et kuld, hvor der ruges, og hvem ved, måske bliver der 3. kuld hos flere af parrene.

Hans.

Ingen kommentarer: