onsdag den 10. juli 2013

Variation i fangsten

Trods en del blæst fra morgenstunden og det meste af dagen igennem, har dagens fangst været ganske fornuftig. 35 fugle har fået ring på og cirka 15 er blevet aflæst. Artsdiversiteten har været stor, hvis man sammenligner med antal mærkede fugle og således er det blevet til 13 forskellige arter i nettene. Af det mest spektakulære skal to digesvaler, to sangdrosler, to gulspurve og tre hvide vipstjerter nævnes. Desuden genfangede jeg en brun karmindompap mærket af Jesper for knap et par uger siden. Nok den samme som har siddet og sunget i haven i dag. Som forventet har størstedelen af de mærkede fugle været unge fugle og de fleste er sikkert født i stationshaven eller et andet sted i gedser-området. Nævnes skal også en lille håndfuld gamle tornsangere, som lader til at være trækfugle der er kommet til haven i nat.
Herunder følger lidt fotos fra dagens fangster.
Sangdrossel 1K

Tornsanger 2K med meget slidt fjerdragt!

Gulspurv 1K (han?)

Udover de ringmærkede fugle har jeg observeret bl.a. rødstjert og husrødstjert samt en kort obs af en mulig gulirisk. Hen på formiddagen kom Benny forbi for at hjælpe lidt til med klipning af buske og netbaner. Det var vældig hyggeligt med lidt selskab og altid rart med hjælp til de praktiske gøremål!

GFU-blog v. Anders Odd Wulff Nielsen 

Ingen kommentarer: