lørdag den 13. marts 2010

Flere måger med farveringe


Torsdag den 11. marts havde jeg en aftale med en tidligere kollega på min gamle skole i Nykøbing om nogle udstoppede fugle, som GFU måtte få. Jeg benyttede lejligheden til at kigge lidt på svaner og måger. Først gik turen til Rødbyhavn: Ingen håndtérbare svaner at finde, men alligevel ud med lidt skåret brød på kajen. Hurtigt kom der en flok, og BLÅ V522, en sølvmåge, kom i lommebogen. Den er mærket 31. jan 2009 Svanemøllebugten.
Lidt efter sås en stormmåge med RØD X63: Mærket 16. marts 2006 Rødbyhavn og aflæst samme sted 27. dec 2007, så den er trofast i sit vinterkvarter.
Turen gik derpå til Sakskøbing, hvor jeg desværre kun havde 10 minutter til min rådighed ved havnen. 9 hættemåger med hvide plastringe blev aflæst, de fleste af dem mærket samme sted denne vinter, et par stk. mærket Svanemøllebugten og Fakse Ladeplads, også for nylig.
Men der var en ny: Hvid PKP og den var lidt mere interessant:
Fik sin ring 20. marts 2005 i Utterslev Mose, og den er set samme sted 1-3 gange hvert forår siden. Den er højst tænkelig ynglefugl i den store koloni i Utterslev Mose. Man ved ikke, hvor fuglen overvintrer henne. Det spændende er, at Kjeld Pedersen i dag 13. marts aflæste HVID PKP i Kildevældsparken nær Utterslev Mose, sammen med flere måger, hvis vinterkvarter er England, så det er nok der, at den holder til i den koldeste tid!
Endnu en opfordring til at kigge på måger.
Et par tips: Skær helst brødet ud i små bidder. Hvis de er for store, flyver de bare væk med det. Der må gerne være en masse krummer, det holder flokken beskæftiget, så man på passende afstand, gerne fra en bil, kan aflæse numrene med kikkert eller skop.
Tekst: Hans
Fotos: Kjeld T. Pedersen

Ingen kommentarer: