torsdag den 18. marts 2010

Ud i det blåIgår 17/3 besluttede Kjeld og jeg at vi lige ville trille til Roskilde og kigge på den lille bjergand der lå der. Den lå da også fint ude i vågen og hyggede sig. Da vi havde kigget på den trak vi i arbejdstøjet og forsøgte at få fanget lidt flere dykænder, da der bliver mærket meget få fugle af disse arter i DK. En taffeland var første fugl til at få en ring om benet. Herefter fulgte 3 troldænder, 1 blishøne, 1 gråand og sidst men ikke mindst en fin gammel han af stor skallesluger. Den 5. jeg mærker i denne vinter!

Ude i vågen med den lille bjergand spottede vi desuden en ung sangsvane. Disse hører også til blandt de arter, der kun mærkes meget sjældent i dk, så den måtte selvfølgelig fanges! Der er dog en grund til at sangsvaner mærkes sjældent - de er svære at fange! Efter et par forsøg lykkedes det dog ved fælles hjælp at få fat i fuglen, og jeg fik en ny mærkeart - derfor det store smil på billederne!:) Udover mærkninger blev der aflæst 3 svenske, 1 finsk og 1 tysk hættemåge i roskilde havn.

Herefter nåede vi lige til Frederikssund hvor 10 knopsvaner også blev forsynet med ring.

Jesper Brinkmann
Fotos: KTP og JBR

Ingen kommentarer: