torsdag den 8. oktober 2009

Der var fangst i alle net


En anderledes jernspurv. Måske angrebet af svamp.


Situationen kl. 10 ved Ø4.


Uglefangsten i går nat bød kun på smutugler.

Vi stod op til svag nordlig vind og overskyet og havde nogle forventninger om en dag med flere fugle end i de foregående dage. Men første runde ved 7-tiden begyndte forsigtigt. Vi hørte kun de velkendte 'kniks' fra få morgenduelige rødkælke.

Efterhånden som vi bevægede os gennem 1. netrunde stod det imidlertid klart, at der var optræk til noget usædvanligt, og vi måtte fortsætte direkte ud i anden runde uden pause, da der efterhånden var fugle i de fleste net.

Ved 7:30-tiden var hele stationshaven et summende virvar af småfugle og der var fugle i alle nettene. Mange fugle. I flere net sad der 15-20 fugle og selvom vi var 3 ringmærkere på banen, så skal der kun et par rundtossede gærdesmutter til at lave forsinkelser, der er svære at indhente. Der var efterhånden så mange fugle, at Hans seponerede målig af vinger. Der var simpelthen ikke tid.

Ved 10-tiden blev vi nødt til at klappe halvdelen af nettene for at komme på omgangshøjde. Der blev ved at komme fugle, men ved 11-tiden begyndte presset at løje af og vi satte alle net igen. Ved 12-tiden forsvandt fuglene ligeså pludseligt, som de var kommet i morges. Derefter fangede vi stort set kun fugle til aflæsning og kl. 14 lukkede vi forretningen. En smule forpustede men også opstemte efter en morgen, hvor det var en oplevelse at være ringmærker.

Andre fuglestationer har sikkert større ringmærkningsdage, men her på Gedser fuglestation var vi glade og tilfredse med at mærke 340 fugle - årets største ringmærkningsdag. Fuglene var fordelt på bare 15 arter og det var få arter, der stjal showet.

Gransanger 119, Jernspurv 63, Gærdesmutte 47, Rødhals 34 og fuglekonge 33.

Der var ingen sjældenheder og ingen fremmede genfangster, men dagen blev krydret med 1 sen gærdesanger og 2 spurvehøge.

I krattet ved fårefolden hørte og så vi 1 ringdrossel, der absolut ikke kunne finde nærmeste net.

Om formiddagen var der hele tiden småflokke af bog- og kvækerfinker, grønsiskener, stillitser m.fl. over stationshaven. Og en stor tornskade var en overgang en hård modspiller. Igen idag var der rød glente.

Vi hørte ikke nyt fra pynten idag, men fra stationshaven kunne vi igen se flokke af edderfugle trækkende mod vest - dog ikke så mange som i de foregående dage.

Var selv på pynten kl. 16 og så bl.a. småflokke af trækkende sandløber samt mange trækkende landsvaler og grønsisken. Der er virkelig gang i fugletrækket i disse dage.

Stig Jürgensen


Ingen kommentarer: