mandag den 1. marts 2010

Nybyvej Februar måned 2010

På nær nogle få dage, har jeg ringmærket hele måneden. Der har rigtig været gang i mejserne, en hel del af de mange Bogfinker og Kvækerfinker, der fouragere i haven, er røget i nettene. Men det har været en overraskelse, at så mange Solsort har besøgt haven, det kan være fordi, jeg næsten i hele perioden, har fodret med æbler.
Det er kun blevet til 12 arter, men hele 263 fugle, fordelt på: Musvit 99 - Blåmejse 71 - Kvækerfinke 43 - Bogfinke 9 - Solsort 26 - Grønirisk 1 - Halemejse 4 - Kernebider 1 - Sumpmejse 4 - Skovspurv 3 - Spurvehøg 1 - Sjagger 1.
Der er aflæst 73 fugle, som alle er ringmærket her i haven.
Kernebiderne har svigtet lidt, måske fordi der heller ikke, har fourageret så mange i Egetræerne, som sidste efterår/vinter. Det er også tydeligt at ses, at fuglene hurtigt lære, hvor nettene står, og behændigt flyver uden om, eller de benytter Valnødetræet, som står midt på foderpladsen, de lander i toppen, benytter grenene ned til fodret og forsvinder samme vej væk igen, efter et kort måltid.
Selvom hele områder, har været dækket af sne, og der har været mange dage med mange frostgrader, har det igen i denne måned, været muligt at høre Ravn - Lille Korsnæb og overflyvende Grønsisken. De Store Flagspætter, har fundet de bedste tørre grene, hvor de højt trommende, gør opmærksom på deres eksistens og mulige territorium.
Grågæssene som plejer at holde til, i den store mose, lige uden for skoven, flyver hver dag over huset, højt gakkende, fordi de ikke kan, komme igang med forberedelserne til forårets yngleperiode.
En mulig ny ringmærkningsart, er det også blevet til ( skal dog lige tjekkes i basen ) en Sjagger fandt vej til æblerne, og blev efterfølgende fanget. Det var en hun, og en fugl fra 2009, alså 2k.

Benny

2 kommentarer:

Gedser Fuglestation sagde ...

Hej Benny. Jeg kiggede i databasen: Det er din første sjagger fra Nybyvej, men du desuden har mærket 3 stk på Møn.
Hilsen Hans.
PS. Imponerende med mejserne, her nede sydpå er der ikke nogen af betydning!

Gedser Fuglestation sagde ...

Hey Hans og Benny!
Hvis vejret holder så tror jeg at vi begynder at fange mange mejser om en uges tid på odden! De skal jo lige nå nordpå først og opdage hvor pisse koldt det er, før de ryger sydover igen, så vi kan fange dem ved Gedser:) Forrige år i marts fangede jeg en blåmejse på odden som Benny havde mærket i sin have en måned tidligere - så det er bare med at få nettene op;)
Jesper