fredag den 1. oktober 2010

Nybyvej 51. September måned.


Denne måned har været super, selvom jeg har været en tur i Jylland, og har hjulpet til, nogen få dage på fuglestationen. Det er blevet til hele 21 arter, fordelt på: Musvit 71 - Blåmejse 34 - Skovspurv 56 - Rødhals 49 - Munk 31 - Dompap 2 - Spætmejse 7 - Sumpmejse 4 ( nr. 87 - 88 - 89 - 90 mærket på matriklen ) - Havesanger 4 - Kernebider 1 - Bogfinke 4 - Grønirisk 7 - Sortmejse 2 - Løvsanger 2 - Broget Fluesnapper 1 - Rødstjert 2 - Tornsanger 1 - Gransanger 11 - Stor Flagspætte 1 - Sangdrossel 1 og Gærdesmutte 1.
I alt 292 ringmærkede fugle og kun 11 fugle er blevet aflæst.
Jeg undre mig over, at der har været så mange nye Spætmejser, så de må havde haft et godt år, og det er ligeledes fantastisk, at kunne mærke 90 forskellige Sumpmejser, på denne lille matrikkel, enda med næsten ingen genmeldinger.
Min specielle Havesanger med Belgisk ring, har jeg ikke set noget til, men til gengæld har jeg haft besøg af fluesnappere - Rødstjert og Tornsanger.
Her i sidste del af måneden, har der været godt besøg af rastende Ringdue, få Hulduer har kunne ses i flokkene, mange Sangdrosler og helt op til 5 Misteldrosler har også rastet, for derefter straks næste morgen, at fortsætte deres tur sydover.
Det vildeste var, at kunne sidde i haven, høre og ses over 3000 Bramgæs trække sydvest, fantastisk.

Benny.

Ingen kommentarer: