tirsdag den 15. maj 2012

Karmindompapper kommer retur med ny viden

Sidste sommer blev i alt 10 karmindompapper indfanget og mærket med geolys-loggere på Gedser Fuglestation og på Kroghage.
I disse dage vender fuglene tilbage fra Asien til Gedser-området for at yngle, og med sig har de logger-mærkede fugle vigtig ny information om deres trækruter og overvintringsområde. Det er imidlertid en forudsætning at de logger-mærkede fugle fanges igen, for at vi kan få ny viden om karmindompappens træk og overvintring.Derfor vil vi være meget taknemmelige, hvis alle der færdes i Gedser-området vil gøre en ekstra indsats for at lytte og spejde efter karmin-dompap i de kommende måneder. Man kan identificere en logger-fugl ved en blå plastic-ring, der sidder om det ene ben (+ en metal-ring om det andet ben). På ryggen sidder data-loggeren, men den kan være overraskende svær at se.

Vi vil meget gerne have hjælp fra lokale i Gedser-området, besøgende ornitologer m.fl. til at lokalisere nogle af de logger-mærkede karmindompapper, så vi kan få spændende ny viden om områdets yngletrækfugle. Karmindompappens sang kan høres hér..

http://www.gedserfuglestation.dk/Galleri2/displayimage.php?album=46&pid=2580#top_display_mediaHvis I ser en logger-mærket karmindompap, kontakt da Rune Tjørnløv tlf: 24638635 eller Hans Lind tlf: 61671843 med det samme.

På forhånd tak for hjælpen.

v./ Rune Skjold Tjørnløv
Ringmærkningsleder og projektkoordinator
Gedser Fuglestation

  

Ingen kommentarer: