fredag den 31. oktober 2014

Fuglekonger i krattet og drosler i luften

Dagens ringmærkning foregik i stille, fugtigt og overskyet vejr. Endnu en gang kom der gang i fuglekongerne og på 6 timer lykkedes det at mærke 392 stk. som må siges at udgøre en væsentlig del af dagens total på 473 fugle. Under tømning af nettene sås der morgenen og formiddagen igennem et massivt træk af drosler som gik ganske lavt over haven. Det lykkedes Preben Berg at tælle hele 7230 sydtrækkende vindrosler samt 1620 sjaggere! 7 vindrosler fik en ring om benet, hvilket er ganske godt. Nævnes bør også 12 ringmærkede solsorte og 5 sangdrosler. Blandt de mange fuglekonger var to forsynet med svenske ringe, hvor af den ene med sikkerhed er mærket i Falsterbo dette efterår.
Sangdrossel (Turdus philomelos)
Vindrossel (Turdus iliacus)Blog og fotos v. Anders Odd Wulff Nielsen

Ingen kommentarer: