søndag den 17. august 2014

Guld i Gedser – igen!


Det var ikke blot dette ”Dream team Grå Guld ”der var guldet på odden denne dag. Her under en ’regnvejrspause’
”Dream team Grå Guld ”

Ikke færre end 18 arter af vadefugle trak forbi Odden søndag den 17/08 2014. 

Vadefuglen var:
Strandskade
Stor Præstekrave
Hjejle
Strandhjejle
Islandsk Ryle
Sibirisk Hjejle
Sandløber
Krumnæbbet Ryle
Almindelig Ryle
Brushane
Dobbeltbekkasin
Lille Kobbersneppe
Småspove
Sortklire
Rødben
Hvidklire
Svaleklire
Mudderklire

Det vil sige ingen storspove, vibe eller tinksmed som ikke er ualmindelig i Gedser.
Det er rigtig mange arter ved Gedser som absolut ikke er en vadefugle lokalitet – men en ren trækfugle lokalitet, så der for er antallet pr art heller ikke noget at skrive hjem om. Der blev sandsynligvis slået et par rekorder den dag: Så som antallet af trækkende strandhjejler og rødben. Og antallet af fjordterne lå også helt i top.
Så det med at vesten vind er spild af tid på Gedser holder ikke altid stik – det er der en der kommer til at hører meget for i fremtiden.
Ryler på træk - næsten i brændingen

Terner på træk - næsten i brændingen

Surfing Seal - næsten i brændingen den også

Flere terner på træk - næsten i brændingen

Dagens hit blev en adult sibirisk hjejle i sommerdragt! Den trak forbi Odden sammen med en almindelig hjejle ligeledes i sommerdragt – den bedst tænkelig situation så både dragt, underside og størrelse samt øvrige helheds indtryk kunne sammenlignes umiddelbart. Senere på dagen trak der lidt flere almindelig hjejler hvor vi igen kunne bedømme vingeundersider under forskellige lysforhold og i regn versus tørvejr. Også en del strandhjejler trak den dag.


M.v.h., ‘Dream team Grå Guld’ plus en

Ingen kommentarer: