onsdag den 11. maj 2011

En dag i formidlingens tegn

Det blev igen en dag uden de mange fugle - men absolut garneret med godt vejr og ikke mindst et herligt besøg af 17 glade gæster fra Røde Kors asylcenter på Falster. I Runes fravær var det endnu engang Hans, der trak i arbejdstøjet og trådte til, så stationens nu 2 X-mærkere kunne få lidt fugle i hænderne. Nettene blev sat planmæssigt klokken rigtig meget tidligt, men det blev en dag med rigtig god tid til at nærstudere fældningsmønster, fældningsstrategier etc. Midt på formiddagen dukkede dagens gæster op til en omgang formidling om GFU og ringmærkning. En munk var heldigvis gået i nettet umiddelbart inden, så den kunne fremvises ved ankomsten. Da munken blev sluppet fløj den direkte ind i H2, så gæsterne samtidig fik demonstreret hvordan nettenes lommer fungerer. Hans er meget pædagogisk! Senere skulle dog både en gærdesanger og en flot gul vipstjert gå i nettet. Også stationens kikkerter kom i funktion, og de mange grønne frøer kunne nemt nærstuderes.
En hyggelig ringmærkningsdag med kun 25 nymærkninger, hvor havens mange ynglende sangfugle gjorde deres til at gøre stationen til et lille paradis. Også Kornværlingen er tilsyneladende tilbage i folden - herligt!Dagens 25 ringmærkede fugle fordelte sig på:
Tornirisk 1
Grønirisk 3
Løvsanger 6
Gransanger 1
Munk 1
Tornsanger 3
Gærdesanger 4
Rødstjert 2
Rødhals 1
Jernspurv 2
Gul vipstjert 1

Udvalgte obs

sæl 1 rastende ud for stationen

Rødstrubet lom 1 W
Havterne 1 E
Splitterne 3 W
Skovskade 6 OF
Dværgmåge 1 E
Sildemåge 1 E
Knortegås 2 W
Rørhøg 1 hun E
Broget Fluesnapper 1 sy
Stenpikker 2 R
Bynkefugl 1 R

Efter en "lille" middagslur kørte vi mod Bøtø. De lokale traner fouagerede på marken og en enkelt atlingand rodede rundt i den bevoksning, der er dukket op midt i den nordlige sø, som følge af det meget tørre forår. Ca. 80% af den tidligere vandflade er forsvundet! Godt trætte kunne vi henad aftenen tage imod Rune, som nu er tilbage på stationen. Da vi havde bænket os med et glas god "malt", kom Johan ind fra folden og meldte om en mulig vagtel. Folden blev gået igennem men desværre uden at vi kunne genfinde og opklare "mysteriet"!

Johan og Clausjannic

Ingen kommentarer: