søndag den 29. maj 2011

Internationalt besøg og gamle karminer

Magda fra Polen, der er phd-studerende på DMU og også arbejder med kortnæbsgæs (Pinkfeet), ankom fredag aften. Hendes polske ven Lucas kom med færgen fra Rostock til Gedser og så var weekendens team samlet. Jeg havde advaret imod blæst og regn, men de tog chancen og virkede meget tilfredse med udbyttet, selvom antallet forblev småt. Både i går og i dag kunne en karmindompap ringmærkes, hvilket bragte sæsontotalen op på 10, men også en gammel karmindompap han ringmærket af Asger som 3k+ han 29.05 2010 blev aflæst i dag. Er det mon hannen af det lokale ynglepar?
I dag kunne også en flot han rødrygget tornskade mærkes, blot sæsonens anden og denne var mere villig til at afgive røde dråber til "West Nile Virus"-undersøgelsen. I alt fik jeg taget 6 gode prøver i dag.
På rovfuglefronten blev det til en lærkefalk og en rød glente begge lavt over haven, men desværre undgik begge nettene.
Vi brugte et par timer ved Birkemose, hvor mange svaler fouragerede lavt, men ingen rødryggede denne gang. Dagen blev sluttet af med en Muffin på havnen inden Lucas blev sat på færgen imod Rostosck og Magda på bussen imod Nykøbing F.

Vi nåede ikke til "Fuglenes dag" i Bøtø Nor, hvor der ellers blev set 6 hvide storke, røde glenter, hvepsevåger m.m..

GFU blog v./Rune Tjørnløv

Ingen kommentarer: